Izvještaj

s drugog međunarodnog znanstveno-stručnog skupa

HRVATSKO OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO
I EUROPSKE INTEGRACIJE,

Šibenik, 30. rujna do 02. listopada 2009.


Hrvatsko
agronomsko društvo dodijelilo je priznanja „ZLATNO SJEME“

1. Bc Institutu d.d. Zagreb: u kategoriji

„NAJRAŠIRENIJI HIBRID KUKURUZA U REPUBLICI HRVATSKOJ u 2011.god
za hibrid Pajdaš

 

2. PIONEER SJEMENU d.o.o. Zagreb: u kategoriji

   u kategoriji „NAJVEĆI IZVOZNIK SJEMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

3. Poljoprivrednom institutu Osijek: u kategoriji

u kategoriji „NAJRAŠIRENIJA SORTA PŠENICE U REPUBLICI HRVATSKOJ
za sortu Srpanjka


4.
Dragi Čosiću, dipl. ing. agr.

Za poseban doprinos razvoju hrvatskog sjemenarstva

 

 

Bilo je prisutno oko 100  eminentnih stručnjaka iz tog područja. Skup je bio usmjeren prvenstveno razmjeni iskustva i stjecanju saznanja o najnovijem sortimentu, aktualnim propisima, te predstavljanju proizvodnje visoko kvalitetnog hrvatskog sjemena i sadnog materijala. Samo znanjem i novim tehnologijama može se podići razina  kakvoće sjemena i sadnog materijala.

Oplemenjivači, sjemenari i rasadničari nemjerljivo doprinose podizanju razine biljne proizvodnje u Hrvatskoj, a hrvatsko sjeme nalazi svoje mjesto na zahtjevnom svjetskom tržištu.

U 31 znanstvenom i stručnom izlaganju dat je prikaz dosadašnjeg uspješnog rada na stvaranju novih sorata te presjek stanja sjemenarstva i rasadničarstva iz čega se može zaključiti kako hrvatsko sjeme i sadni materijal može konkurirati visokim tržišnim zahtjevima EU.

Pored navedenog održani su referati s temom usklađenja naših propisa u poljoprivredi sa zakonodavnim okvirom Europske unije.

Na skupu su dodijeljena priznanja zaslužnima za unapređenje i razvoj hrvatskog oplemenjivanja, sjemenarstva i rasadničarstva. Na skupu je bilo oko 150 sudionika.

Drugi dan skupa organiziran je posjet, stručna ekskurzija masliniku i vinogradu Jadrtovac. Prezentirano je kako se krš priprema za podizanje novih nasada maslinika, odnosno obilazak već podignutih nasada maslina i vinove loze zasađenih u mljevenom kamenu.  Predstavljeno nam je i seosko domaćinstvo Galjin Dvor u Kruševu kod Primoštena. Galjin dvor je zaštićen spomenik kulturne baštine od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Donijeti su sljedeći zaključci:

Ojačati i zaštititi hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

 • Međusobno uskladiti propise u području sjemenarstva i rasadničarstva
 • Donijeti operativni program i strategiju razvoja hrvatskog sjemenarstva i rasadničarstva
 • Pojačati nadzor i kontrolu uvoznog sjemena i sadnog materijala  (vegetativne probe)
 • Smanjiti direktne troškove nadzora sjemenske proizvodnje na minimum kroz sufinanciranje rada Zavoda za sjemenarstvo
 • Pokrenuti i potaknuti ekološko sjemenarstvo
 • Osigurati održavanje osnovnih materijala starih sorata
 • Potaknuti HZPSS u nastavku provođenja sortnih pokusa

 

Zaključak sekcije za rasadničarstvo, Prof.dr.sc. Ivana Pejića:

 • Na sekciji „rasadničarstvo“ bilo je nazočno oko 25 sudionika među kojima je bilo predstavnika proizvođača sadnog materijala, stručnih i znanstvenih institucija, te tijela državne uprave;
 • Prezentirani radovi pokazali su da u Hrvatskoj postoje istraživanja koja se bave introdukcijom i valorizacijom najnovijih podloga i sorata voćaka, te istraživanja vezana uz klonsku selekciju vinove loze i voćaka;
 • Iz izlaganja i rasprave proističe da je za unapređenje voćarstva i vinogradarstva nužno povećati kvalitetu sadnog materijala, a što je moguće stručnom introdukcijom najnovijih svjetskih selekcija, kao i klonskom selekcijom autohtonih sorata;
 • U Hrvatskoj nekoliko rasadničara ispunjava uvjete za proizvodnju certificiranog sadnog materijala, tj. ima vlastite certificirane matičnjake podloga i plemki, ali za sada samo za strane sorte. Kako u strukturi hrvatskog vinogradarstva i vinarstva značajnu ulogu igraju autohtone sorte, hitno je i nužno stvoriti pretpostavke za proizvodnju certificiranog sadnog materijala (s plavom etiketom) autohtonih sorata;
 • Stvorene su sve bitne pretpostavke za realizaciju ovog cilja, tj. znanstvene institucije otpočele su klonsku selekciju najvažnijih autohtonih sorti vinove loze i mnogim slučajevima istu privele u završnu fazu, dok je Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijek, kao ovlaštena institucija za postupak certifikacije, osposobljen za provedbu ovog postupka;
 • Ključni problem buduće proizvodnje certificiranog sadnog materijala autohtonih i drugih sorata potrebnih za hrvatsko vinogradarstvo i voćarstvo je održavanje matičnjaka visokih kategorija sadnog materijala (predosnovni i osnovni). Kako klonsku selekciju provode znanstvene institucije, potrebno je osigurati sredstva i subjekt koji će gospodariti s matičnim materijalom proisteklim iz ovog postupka.

 

Prema mišljenju znanstvene i stručne javnosti zaključeno je da će se skup održati i iduće godine.

 

 

Predsjednik Hrvatskog agronomskog društva

Dr.sc. Josip Haramija, dipl. ing. agr.