Obavijest

 

POČETAK EDUKACIJE – PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
- OPĆINA MOLVE

 

Pozivamo sve zainteresirane da pristupe izobrazbi:

 • Dvorana: Novi društveni dom Molve

 • Izobrazba grupe:
  ponedjeljak 09.02.2015
  . u 18:00 h i nastavak
  utorak 10.02.
  srijeda 11.02.2015. u 18:00 h

Cijena: 370,00 kn (iznos koji se uplaćuje preko uplatnice)

Predavač: Mr. sc. Marijan Tomac

 

Potrebna upisna dokumentacija:

 • preslika osobnae iskaznice,
 • preslika svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju.
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati

Dokumentacija se može predati i prvog dana prije početka izobrazbe 09.02.2015. god.


U cijenu je uključeno:

 • 15 sati izobrazbe

 • priručnik

 • polaganje ispita

 • iskaznica.

 

Svi zainteresirani  mogu se javiti:

 • na broj telefona ++385 048/892-024, fax: 048/892-294,
  e-mail: opcina-molve@kc.t-com.hr
  Adresa: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve

 • ili Hrvatsko agronomsko društvo, Berislavićeva 6/I, Zagreb
  tel/fax:  ++385 (0)1 4872 493 na e-mail:
  izobrazba@agronomsko.hr

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo