Obavijest

 

OSNOVNA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA
I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD,
Moslavačka ulica 11

 

Modul za profesionalne korisnike 

 

POČETAK IZOBRAZBE:

 • 20. veljače 2021.  - predavanje od 09,00 - 14,00 h

 

PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin

 • Stjepan Rakarec

 

CIJENA IZOBRAZBE: 150,00 Kn

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

 • preslika svjedodžbe ili preslika diplome o stečenom obrazovanju,

 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).

 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

  

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • radni materijal

 • polaganje ispita i

 • iskaznica.

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana zaštitna maskica i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu. Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,00 m.

Prijave na broj telefona 01-4872-493,
Hrvatsko agronomsko društvo, Berislavićeva 6/I, Zagreb,
e-mail: 
info@agronomsko.hr

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo