1-2

1-2


Vol. 74 No. 1-2, 2020.

  • Datum izdavanja: 30.12.2020.

Sadržaj

EFFECT OF SEX, AGE AT SLAUGHTER AND AGING PERIOD ON WATER-HOLDING CAPACITY AND TENDERNESS OF MEAT OF POSAVINA HORSE BREED (str. 3-8)

UTJECAJ SPOLA, DOBI PRI KLANJU I DUŽINE ZRENJA NA SPOSOBNOST ZADRŽAVANJA VODE I MEKOĆU MESA POSAVSKOG KONJA (str. 3-8)

Ana Kaić, Darija Gačić, Silvester Žgur, Barbara Luštrek, Ivan Širić, Klemen Potočnik

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

HIGIJENA DRŽANJA I ZDRAVLJE STADA MLIJEČNIH KRAVA (str. 9-13)

HOUSING HYGIENE AND DAIRY HERD HEALTH (str. 9-13)

Maja Prpić, Kristina Matković, Ivana Sabolek, Željko Pavičić, Mario Ostović

Stručni rad

Puni tekst

 

Utjecaj dodatka vlažnog zrna kukuruza sjenaži lucerne na konzumaciju i balans vode kastriranih ovnova (str. 14-23)

The effect of fermented corn grain supplementation to alfalfa on water intake and water balance by wether sheep (str. 14-23)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Krešimir Krapinec, Barbara Oštarić, Vilena Šuman, Goran Kiš

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Utjecaj dodatka sirutke sjenaži lucerne na sadržaj masnih kiselina u buragu kastriranih ovnova (str. 24-33)

The effect of dry whey supplementation to alfalfa haylage on the proportion of rumen fatty acids in wether sheep (str. 24-33)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Tomislav Mašek, Katarina Lovrić, Mateo Papac, Krešimir Krapinec, Goran Kiš

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst