Časopisi Hrvatskog agronomskog društva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
SPOMENICA UZ 90. GODIŠNJICU ROĐENJA IVE MILJKOVIĆA

SPOMENICA UZ 90. GODIŠNJICU ROĐENJA IVE MILJKOVIĆA

PROSLOV Izdavanje spomenice pokrenuli su znanstvenici sljednici svog dragog učitelja prof. dr. sc. Ive Miljkovića, koji je bio mentor njihovih doktorata, magisterija i diplomskih…

AGRONOMSKI GLASNIK

AGRONOMSKI GLASNIK

ISSN 1848-8900 (E-izdanje / Online) ISSN 0002-1945 (Tisak / Printed)   UDK: 63 DOI: https://doi.org/10.33128/ag URL: https://hrcak.srce.hr/agronomski-glasnik Kontakt / Contact: Hrvatsko agronomsko društvo Berislavićeva 6/1 10000…

KRMIVA

KRMIVA

ISSN 1848-901X (E-izdanje / Online) ISSN 0023-4850 (Tisak / Printed) DOI: https://doi.org/10.33128/k UDK: 636.084/636.087(497.13)(05)   Kontakt / Contact: Hrvatsko agronomsko društvo Berislavićeva 6/1 10000 Zagreb Hrvatska…

STOČARSTVO

STOČARSTVO

ISSN 1848-9044 (E-izdanje / Online) ISSN 0351-0832 (Tisak / Printed)   UDK: 636/637 DOI: https://doi.org/10.33128/s URL: https://hrcak.srce.hr/stocarstvo Kontakt / Contact: Hrvatsko agronomsko društvo Berislavićeva 6/1 10000…

SJEMENARSTVO

SJEMENARSTVO

ISSN 1330-0121 (Tisak) ISSN 1848-9036 (Online) UDK: 631.52/.53 CODEN: SJVOE6 DOI: https://doi.org/10.33128/s1   Izdavač: Hrvatsko agronomsko društvo Berislavićeva 6/1 10000 Zagreb, Croatia e-mail: info@agronomsko.hr tel.:+385/1/487 2493…

POMOLOGIA CROATICA

POMOLOGIA CROATICA

POMOLOGIA CROATICA ISSN 1330-6626 (Tisak) ISSN 1848-9028 (Online) UDK: 634.1 DOI: https://doi.org/10.33128/pc   Kontakt: Hrvatsko agronomsko društvo Berislavićeva 6/1 10000 Zagreb Croatia Tel.:+385/1/487 2493 Fax.: 385/1/487 2493,…