Seminari

Hrvatsko agronomsko društvo već dugi niz godina organizira seminare, simpozije i znanstvene skupove na teme agronomskoh djelatnosti.
OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

sa jedanaestog međunarodnog kongresa OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (Plant breeding, seed and nursery production) Umag, 07. - 09. studenog 2018. (svi radovi su…

OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

sa desetog međunarodnog kongresa OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (Plant breeding, seed and nursery production) i peti DANI SJEMENARA (Regional workshop of central and…