Cilj i djelatnost

Cilj HAD-a je promicanje, unapređivanje poljoprivredne struke i znanosti u svim njezinim područjima rada postizanja optimalnog gospodarskog razvitka, blagostanja i sigurnosti.

Cilj Hrvatsko agronomsko društva

Cilj HAD-a je promicanje, unapređivanje poljoprivredne struke i znanosti u svim njezinim područjima rada postizanja optimalnog gospodarskog razvitka, blagostanja i sigurnosti uz poseban naglasak na:

  • očuvanje okoliša
  • očuvanje ugleda agronoma i njihove struke
  • suradnji sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Djelatnosti HAD-a su:

Sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja poljoprivrede putem Ministarstva poljo-privrede, šumarstva i ribarstva u Republici Hrvatskoj.

Koordiniranje rada članica HAD-a. Suradnja s Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i ribarstva, Ministarstvom znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, Zadružnim savezom, Odborom za agrar Hrvatskog državnog sabora, Poljoprivrednim fakultetima, Poljoprivrednim institutima i sličnim udrugama i institucijama.

Očuvanje sadašnje razine i širenje rada na području izdavačke djelatnosti, sukladno zakonu organizacija znanstvenih i stručnih skupova, stručnih seminara. Poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija kao što su časopisi, knjige, zbornici radova i sažetaka znanstvenih i stručnih skupova i seminara.

Sudjelovanje pri obilježavanju proslava obljetnica udruga, fakulteta i instituta. Uključenje u rad što većeg broja članova i zastupanja njihovih interesa. Poticanje pri osnivanju županijskih i gradskih udruga agronomskih društava radi povećanja broja članova HAD-a. Obavljanje drugih djelatnosti sukladno pozitivnim propisima.