Projekti

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo

PESTICIDI U HRANI     Puno toga govori se o hrani - zdrava, zagađena, sigurna, modificirana i često se pitamo što to zaista jedemo. Da…

Očuvanje starih sorata jabuka

CILJ PROJEKTA     Uzgoj jabuka, posebice starih domaćih sorti kod nas ima dugu tradiciju. Osim kao voće, jabuka se tradicionalno od davnina koristi i…

Čuvajmo stare sorte povrća

U Hrvatskoj postoji duga tradicija u proizvodnji sjemena povrća, danas je ta djelatnost kao i u ostalim državama članicama EU regulirana zakonskim i propisima.…

Međuovisnost ruralnog i urbanog

CILJ Iako veliki dio područja grada Zagreba čine područja na kojima se odvija obiteljska i hobistička poljoprivredna proizvodnja, na dijelu šireg gradskog područja odvija…