1-2

1-2


Vol. 75 No. 1-2, 2021.

  • Datum izdavanja: 09.07.2021.

Sadržaj

BODY MEASUREMENTS OF BLACK SLAVONIAN PIG (str. 3-12)

TJELESNE MJERE CRNE SLAVONSKE SVINJE (str. 3-12)

Katarina Latin, Tajana Petrić, Nikola Raguž, Danijel Karolyi, Vedran Klišanić, Sven Menčik, Željko Mahnet,, Boris Lukić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

GENETSKA RAZNOLIKOST HRVATSKIH AUTOHTONIH PASMINA SVINJA (str. 13-21)

GENETIC DIVERSITY OF CROATIAN AUTOCHTHONOUS PIG BREEDS (str. 13-21)

Dora Ceranac, Zoran Luković, Dubravko Škorput

Stručni rad

Puni tekst

 

PRIMJENA KRUTOG STAJSKOG GNOJA NA TRAVNJACIMA (str. 22-32)

APPLICATION OF FARMYARD MANURE ON GRASSLAND (str. 22-32)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Anja Novak, Ines Lisjak, Ana Trubelja, Matea Županović, Goran Kiš

Stručni rad

Puni tekst

 

OBILJEŽJA GOVEDARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (str. 33-42)

CHARACTERISTICS OF CATTLE PRODUCTION IN THE SISAČKO-MOSLAVAČKA COUNTY (str. 33-42)

Marija Vargek, Nikolina Kelava Ugarković, Zvonimir Prpić, Krešimir Salajpal, Miljenko Konjačić

Stručni rad

Puni tekst

 

KEMIJSKI SASTAV FERMENTIRANE KRME POLUPRIRODNOG TRAVNJAKA SILIRANE UZ DODATAK MLJEVENOG ZRNA KUKURUZA (str. 43-52)

CHEMICAL COMPOSITION OF FERMENTED SEMINATURAL FORAGE ENSILED WITH GROUND CORN SUPPLEMENTATION (str. 43-52)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Monika Nekić, Mateo Papac, Božica Lukšić, Nataša Pukec Pintić, Andreja Babić, Ivica Vranić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

SELEKCIJA I DOBROBIT SVINJA (str. 53-62)

SELECTION AND PIG WELFARE (str. 53-62)

Dubravko Škorput, Vida Vertuš, Ana Kaić, Zoran Luković

Stručni rad

Puni tekst

 

NEDOSTATAK ADHEZIJE LEUKOCITA – NASLJEDNI POREMEĆAJ KOD GOVEDA (str. 63-73)

LEUKOCYTE ADHESION DEFICIENCY – AN INHERITED DISORDER IN CATTLE (str. 63-73)

Aneta Piplica, Ivan Conrado Šoštarić–Zuckermann, Anamaria Ekert Kabalin, Velimir Sušić, Ivan Vlahek, Ivana Sabolek, Mario Ostović, Sven Menčik

Stručni rad

Puni tekst

 

Prof. dr. sc. Tomislav Balenović (1942. – 2020.) (str. 74-76)

Krešimir Salajpal, Sven Menčik

In memoriam, Nekrolog, Obituarij

 

Prof. dr. sc. Tomo Rastija (1933. – 2021.) (str. 77-78)

Mirjana Baban

In memoriam, Nekrolog, Obituarij