1-2

1-2


Vol. 82 No. 1-2, 2020.

Datum izdavanja: 25.02.2021.

Sadržaj

UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA ZRNA PŠENICE NA HEKTOLITARSKU MASU (str. 3-16)

INFLUENCE OF DIFFERENT WHEAT GRAIN SHAPES ON TEST WEIGHT (str. 3-16)

 

Željko Jukić, Tajana Krička, Ana Pospišil, Tihomir Radiček, Karmen Jukić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

PERCEPCIJE I STAVOVI O UKRASNIM KARAKTERISTIKAMA I PRIMJENI ODABRANIH ZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA (POR. CARYOPHYLLACEAE, IRIDACEAE, LILIACEAE I RANUNCULACEAE) (str. 17-40)

PERCEPTIONS AND ATTITUDES ON ORNAMENTAL FEATURES AND THE USE OF SELECTED PROTECTED PLANT SPECIES (POR. CARYOPHYLLACEAE, IRIDACEAE, LILIACEAE AND RANUNCULACEAE) (str. 17-40)

 

Boris Dorbić, Marijeta Kokić, Emilija Friganović, Željko Španjol, Elma Temim, Ana Vujošević

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

ODABIR BILJNIH VRSTA ZA ŠKOLSKI VRT I PLAN VRTLARSKIH AKTIVNOSTI U OŠ RUGVICA (str. 41-68)

PLANT SPECIES CHOICE FOR SCHOOL YARD AND THE GARDENING ACTIVITIES PLAN FOR PS RUGVICA (str. 41-68)

 

Vesna Židovec, Silvija Jusup, Miroslav Poje, Dubravka Dujmovć Purgar

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

ČUVANE SORTE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 69-76)

CONSERVATION VARIETIES IN REPUBLIC OF CROATIA (str. 69-76)

 

Goran Jukić, Ivan Varnica, Krešimir Šunjić, Željka Cegur, Ivica Delić

Pregledni rad

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

GOSPODARSKA VAŽNOST I RASPROSTRANJENOST BIJELE DJETELINE (TRIFOLIUM REPENS L.) NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (str. 77-86)

ECONOMIC VALUE AND DISTRIBUTION OF WHITE CLOVER (TRIFOLIUM REPENS L.) IN CROATIA (str. 77-86)

 

Dubravka Dujmović Purgar, Dubravka Koprivnjak, Snježana Bolarić

Stručni rad

Puni tekst