1

1


Vol. 70 No. 1, 2016.

  • Datum izdavanja: 21.04.2017.

Sadržaj

Puni tekst

PROCJENA PRINOSA SUHE TVARI KRME POLUPRIRODNOG TRAVNJAKA NIR SPEKTROSKOPIJOM (str. 3-12)

PREDICTION OF DRY MATTER YIELD FROM SEMINATURAL GRASSLAND BY NIR SPECTROSCOPY (str. 3-12)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Josip Leto, Božica Lukšić, Siniša Glavanović

Izvorni znanstveni članak

OVČARSTVO I KOZARSTVO U ISTOČNOJ HRVATSKOJ – STANJE I POTENCIJALI RAZVITKA (str. 13-24)

SHEEP AND GOAT BREEDING IN EASTERN CROATIA – STATUS AND POTENTIALS OF DEVELOPMENT (str. 13-24)

Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir, Boro Mioč, Vesna Pavić

Stručni rad

PROMJENE NA TKIVU VIMENA KRAVA UZROKOVANE STROJNOM MUŽNJOM (str. 25-32)

MACHINE-INDUCED CHANGES ON COW’S UDDER TISSUE (str. 25-32)

Tina Bobić, Pero Mijić, Vesna Gantner, Marcela Šperanda, Maja Gregić

Izvorni znanstveni članak

NUTRITIVNO TEHNOLOŠKI POGLED NA UPOTREBU ULJA UZGOJENE CRNJIKE (NIGELLA SATIVA) U TOVU PILIĆA (str. 33-41)

NUTRITIONAL AND TECHNOLOGY VIEW ON THE USE OF BLACK CUMIN SEED OIL IN BROILERS (str. 33-41)

Abdulah Gagić, Emina Rešidbegović, Almira Softić, Fahira Alibegović-Zečić, Aida Kavazović, Slavica Piplica, Ćazim Crnkić

Izvorni znanstveni članak

ODREĐIVANJE SPOSOBNOSTI VEZANJA VODE U MESU TUROPOLJSKIH SVINJA EZ METODOM (str. 43-48)

WATER HOLDING CAPACITY IN MEAT OF TUROPOLJE PIG BREED BY USING THE EZ DRIP LOSS METHOD (str. 43-48)

Jelena Žilić, Ana Kaić, Zoran Luković, Danijel Karolyi

Izvorni znanstveni članak