15. JUBILARNI MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Zadar, 8. – 11. studenog 2022. godine

15. JUBILARNI MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Zadar, 8. – 11. studenog 2022. godine


Pozivamo znanstvenike i stručnjake s područja oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva na sudjelovanje na kongresu.

PROGRAM KONGRESA 

PRIJAVNICA ZA KONGRES

 

KONGRESNE TEME:

  • Zakonska regulativa sa fokusom na sjemenarstvo i rasadničarstvo
  • Uloga oplemenjivanja bilja i sjemenarskog sektora u postizanju ciljeva Europskog zelenog  plana
  • Inovacije i napredak u oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu
  • Ekonomija proizvodnje sjemena i sadnog materijala

Prijave s naslovom izlaganja, imenima autora i sažetkom rada obima jedne tiskane kartice molimo dostavite u elektronskoj formi organizatoru kongresa: Hrvatsko agronomsko društvo, e-mail: info@agronomsko.hr do 25. rujna 2022. godine.

Ovdje možete preuzeti: upute za pripremu sazetka

Za Vas smo osigurali povoljnije cijene smještaja u hotelu Kolovare 4*, Ul. Bože Peričića 14, Zadar, smještaj rezervirajte putem prijavnog obrasca na linku: https://prijave.dubrovniksun.hr/had-2022/

  • Iznos kotizacije do 15.10.2022. po osobi 600,00 kn/ 79,63 EUR
  • nakon 15.10.2022. po osobi 800,00 kn/106,18 EUR  (PDV uključen).

Dodatne informacije vezano za kongres bit će dostupne kod organizatora na tel. 01- 4872 493