15. JUBILARNI MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Zadar, 8. – 11. studenog 2022. godine

15. JUBILARNI MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Zadar, 8. – 11. studenog 2022. godine


Pozivamo znanstvenike i stručnjake s područja oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva na sudjelovanje na kongresu.

KONGRESNE TEME:

  • Zakonska regulativa sa fokusom na sjemenarstvo i rasadničarstvo
  • Uloga oplemenjivanja bilja i sjemenarskog sektora u postizanju ciljeva Europskog zelenog  plana
  • Inovacije i napredak u oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu
  • Ekonomija proizvodnje sjemena i sadnog materijala

Dodatne informacije vezano za kongres bit će dostupne kod organizatora na tel. 01- 4872 493