16. MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

16. MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO


Zadar od 7. do 10. studenog 2023. godine

Program Kongresa 

 

Druga obavijest 

Produžen rok za prijavu naslova izlaganja do 25. rujna 2023. godine.

Prijava s naslovom izlaganja, imenima autora i sažetkom rada obima jedne tiskane kartice dostavljaju se u elektronskoj formi organizatoru kongresa: Hrvatsko agronomsko društvo,  e-mail: info@agronomsko.hr,  do 25. rujna 2023. godine.

Teme kongresa: 

  • Novosti u zakonskoj regulativi iz sjemenarstva i rasadničarstva
  • Od istraživanja do inovacija u oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu
  • Od zaštite oplemenjivačkog prava do održive proizvodnje sjemena i sadnog materijala
  • Ekonomija proizvodnje sjemena i sadnog materijala

Upute za pripremu sažetka

 

Kotizacija 

Do 15. listopada 2023. godine – 125,00 Eur/941,81 kn  (PDV uračunat u cijeni)

Nakon 15. listopada 2023. godine –150,00 Eur/ 1.130,18 kn (PDV uračunat u cijeni), (1 Eur = 7,53450 HRK)

Autori prihvaćenih sažetaka plaćaju redovne kotizacije kako bi sažeci bili uvršteni u zbornik sažetaka kongresa.

Prijava na kongres

Molimo sudionike da se prijave popunjavanjem prijavnice za kongres radi priprema akreditacija i potvrda o sudjelovanju.

Smještaj

Za sudionike kongresa  osigurali smo povoljne  cijene smještaja.

Prijave za hotelski smještaj zaprima DUBROVNIK SUN na temelju on-line obrasca za prijavu smještaja

Sudionici individualno rezerviraju smještaj u hotelu, ispunjavanjem on line obrasca