01

01


Vol. 58 No. 1, 2016.

  • Datum izdavanja: 12.04.2017.

Sadržaj

ANALIZA SVOJSTAVA KVALITETE MESA I KLAONIČKIH SVOJSTAVA TOVLJENIKA CRNE SLAVONSKE SVINJE DRŽANIH U EKSTENZIVNOM SUSTAVU (str. 3-8)

ANALYSIS OF CARCASS TRAITS OF BLACK SLAVONIAN FATTENING PIGS UNDER EXTENSIVE KEEPING CONDITIONS (str. 3-8)

Marinela Baković, Kristina Gvozdanović, Dalida Galović, Žarko Radišić, Vladimir Margeta

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

UTJECAJ DODATKA ORTOFOSFORNE KISELINE NA OSNOVNA FIZIKALNA SVOJSTVA MESA KOMERCIJALNIH PILIĆA ROSS 308 (str. 9-15)

THE INFLUENCE OF ORTHOPHOSPHORIC ACID ON THE BASIC PHYSICAL PROPERTIES OF MEAT OF COMMERCIAL CHICKEN HYBRIDS ROSS 308 (str. 9-15)

Ivan Graberec, Dalibor Bedeković, Zlatko Janječić, Jasna Pintar, Ana Kaić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

FIZIKALNA I MEHANIČKA SVOJSTVA JAJA SLOBODNO DRŽANIH KOKOŠI HRVATICA I NJIHOVA USPOREDBA S JAJIMA IZ KAVEZNOG UZGOJA (str. 17-24)

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HRVATICA HEN EGGS FROM FREE-RANGE RAISING AND THEIR COMPARISON WITH EGGS FROM CAGE HOUSING (str. 17-24)

Ante Galić, Stjepan Pliestić, Dubravko Filipović, Igor Kovačev, Krešimir Čopec, Zlatko Janječić, Dalibor Bedeković

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

UTJECAJ HRANIDBE NA PROIZVODNE POKAZATELJE I KVALITETU MESA TOVNIH KUNIĆA (str. 25-32)

IMPACT OF FEEDING ON THE PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF FATTENING RABBIT (str. 25-32)

Zlatko Janječić, Jasna Pintar, Dalibor Bedeković, Nikolina Lugarić

Pregledni rad

Puni tekst

PRIMJENA METODA VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (str. 33-40)

APPLICATION OF MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS IN AGRICULTURAL PRODUCTION (str. 33-40)

Ana Crnčan, Igor Kralik, Jelena Kristić, Lari Hadelan

Prethodno priopćenje

Puni tekst

UTJECAJ NUTRIGENOMIKE NA PROIZVODNOST I KVALITETU MESA I JAJA PERADI (str. 41-48)

IMPACT OF NUTRIGENOMICS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY IN POULTRY MEAT AND EGGS (str. 41-48)

Marijana Vrbančić, Zlatko Janječić

Prethodno priopćenje

Puni tekst