Arhiva/ Archive

Arhiva/ Archive


SJEMENARSTVO, Vol. 34 No. 1-2, 2023.

  • Datum izdavanja: 30.10.2023.

Sadržaj/ Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.34.1-2.1

25 godina priznavanja i zaštite biljnih sorti u Republici Hrvatskoj (str. 7-18)

25 years of registration and protection of plant varieties in the Republic of Croatia (str. 7-18)

Goran Jukić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.34.1-2.2

25 godina stručnog nadzora sjemenske proizvodnje i izdavanja certifikata u Republici Hrvatskoj (str. 19-30)

25 years of field seed inspection and issuing certificates in the Republic of Croatia (str. 19-30)

Goran Jukić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.34.1-2.3

Suradnja nacionalnog ovlaštenog tijela iz područja sjemenarstva s međunarodnim organizacijama (str. 31-38)

Cooperation of the national designated autority in the field of seed production with international  organizations (str. 31-38)

Goran Jukić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica, Ivica Delić, Željka Cegur

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.34.1-2.4

Proizvodnja voćnog i loznog poljoprivrednog sadnog materijala u Republici Hrvatskoj (str. 39-48)

Production of fruit and vine seedlings material in the Republic of Croatia (str. 39-48)

Krunoslav Brus, Kristina Horvat Budimir, Sunča Cerovčec

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text


 

SJEMENARSTVO, Vol. 33 No. 1-2, 2022.

 

  • Datum izdavanja: 30.03.2023.

Sadržaj/Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.33.1-2.1

Utjecaj godine, sorte i tretmana dušičnim gnojivom na kvalitetu zrna ozime pšenice (str. 5-16)Effect of year, variety and treatment with nitrogen fertilizer on grain quality of winter wheat (str. 5-16)

Marko Maričević, Ivica Ikić, Katarina Jukić, Matija Sever, Domagoj Stepinac, Ana Lovrić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.33.1-2.2

Kvaliteta presadnica peršina listaša u ovisnosti o proizvođaču sjemena i kvaliteti supstrata (str. 17-24)

The quality of parsley seedlings depending on the seed producer and substrate quality (str. 17-24)

Nataša Romanjek Fajdetić, Marija Gabrek, Božica Japundžić Palenkić, Ljiljana Božić Ostojić, Mihaela Blažinkov, Robert Benković, Josip Haramija, Branimir Vujčić

Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.33.1-2.3

Tradicija proizvodnje industrijske konoplje u Hrvatskoj (str. 25-40)Tradition of industrial hemp production in Croatia (str. 25-40)

Ivana Varga, Ivan Kraus, Dario Iljkić, Anita Jonjić, Manda Antunović

Pregledni rad/ Review article

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.33.1-2.4

Utjecaj temperature na klijavost sjemena zrnatih mahunarki (str. 41-54)Influence of temperature on germination of seed of grain legumes (str. 41-54)

Iva Rojnica, Dijana Horvat, Josip Haramija, Monika Križ

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.33.1-2.5

Analiza komparativnih pokusa kukuruza u razdoblju 2019. – 2021. (str. 55-70)Analysis of comparative maize trials in the period 2019 – 2021 (str. 55-70)

Siniša Hrgović, Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Iva Majhen Vlašićek, Suzana Pajić, Đuro Cerovčec, J. Klarić

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 


SJEMENARSTVO, Vol. 32 No. 2, 2021.

 

Datum izdavanja: 10.03.2022.

Sadržaj/ Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.32.2.1

Učinak predtretmana sjemena uljnog lana kapronskom kiselinom na otpornost klijanaca u sušnim uvjetima (str. 69-78)

Influence of pretreatment of linseed seeds with caproic acid on the resistance of seedlings in drought conditions (str. 69-78)

Dejan Agić, Vinko Dujić, Ivana Varga, Miroslav Lisjak

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

________________________________________________________________________________

https://doi.org/10.33128/s1.32.2.2

Determination of maize (Zea mays L.) seed vigor using laboratory methods (str. 79-86)

Određivanje vigora sjemena kukuruza (Zea Mays L.) laboratorijskim metodama (str. 79-86)

Božica Japundžić-Palenkić, Valentina Bitunjac, Nataša Romanjek Fajdetić, Robert Benković, Monika Marković

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

________________________________________________________________________________

https://doi.org/10.33128/s1.32.2.3

Utjecaj godine na urod i sadržaj proteina u zrnu sorti ozime pšenoraži (str. 87-96)

Effect of year on yield and protein content in grains of winter triticale cultivars (str. 87-96)

Nenad Đurić, Veselinka Zečević, Slađana Savić, Marija Gavrilović, Radiša Đorđević, Dejan Cvikić, Gorica Cvijanović

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

________________________________________________________________________________

https://doi.org/10.33128/s1.32.2.4

Agrotehnika i prinos sjemena suncokreta u ekološkoj proizvodnji (str. 97-104)

Crop management practices and sunflower seed yield in organic production (str. 97-104)

Ivana Varga, Željka Barišić-Jaman, Vjekoslav Tadić, Boris Ravnjak, Miro Stošić

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

 


Sjemenarstvo , Vol. 32 No. 1, 2021.

 

  • Datum izdavanja: 28.06.2021.

Sadržaj/ Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.32.1.1

BIOMASA KULTIVARA ENGLESKOG LJULJA ZASIJANIH NAKON 5 GODIŠNJEG SKLADIŠTENJA SJEMENA NA RAZLIČITIM TEMPERATURAMA (str. 5-14)

BIOMASS OF PERENNIAL RYEGRASS CULTIVARS SOWED AFTER 5 YEAR SEED STORAGE PERIOD AT DIFFERENT TEMPERATURES (str. 5-14)

Goran Herman, Ranko Gantner, Vlado Guberac, Manda Antunović, Dario Iljkić, Gordana Bukvić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.32.1.2

EFFICIENCY OF FINISHING MACHINES IN THE BUSINESS PROCESS OF ALFALFA SEED PRODUCTION (str. 15-24)

UČINKOVITOST STROJEVA ZA DORADU U POSLOVNOM PROCESU PROIZVODNJE SJEMENA LUCERNE (str. 15-24)

Ivica Beraković, Goran Krizmanić, Marijana Tucak, Goran Jukić, Marko Josipović, Hrvoje Plavšić, Ilonka Ivanišić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.32.1.3

INFLUENCE OF SEED PRIMING ON GERMINATION OF MARIGOLD (CALENDULA OFFICINALIS L.) IN STRESS CONDITIONS (str. 25-38)

UTJECAJ PREDSJETVENIH TRETMANA NA KLIJANJE SJEMENA NEVENA (CALENDULA OFFICINALIS L.) PRI STRESNIM UVJETIMA (str. 25-38)

Monika Vidak, Anita Duvančić, Zlatko Šatović, Klaudija Carović-Stanko

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.32.1.4

NOVE SORTE PŠENORAŽI BC INSTITUTA (str. 39-46)

NEW TRITICALE VARIETIES OF THE BC INSTITUTE (str. 39-46)

Marko Maričević, Katarina Jukić, Matija Sever, Domagoj Stepinac, Tomislav Ivanušić, Ivica Ikić

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.32.1.5

REZULTATI KOMPARATIVNOG POKUSA SUNCOKRETA NA LOKACIJAMA KOPRIVNICA I OSIJEK (str. 47-56)

RESULTS OF A COMPARATIVE SUNFLOWER FIELD TRIAL AT LOCATIONS KOPRIVNICA AND OSIJEK (str. 47-56)

Tatjana Međimurec

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.32.2.5

Zakonodavni okvir Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu 2021. – 2027. (str. 105-114)

Legislative framework of National Program for Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2021-2027 (str. 105-114)

Dunja Halapija Kazija, Željka Cegur, Tomislav Petrović, Ivica Delić, Sandra Zokić

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text


 

Sjemenarstvo , Vol. 31 No. 1-2, 2020.

 

 

  • Publication date: 31.01.2021.

 

Sadržaj/ Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.31.1-2.1

INFLUENCE OF GENOTYPE AND YEAR ON THE WINTER WHEAT PROTEINS CONTENT AT THE OSIJEK LOCATION (str. 5-11)

UTJECAJ GENOTIPA I GODINE NA UDIO BJELANČEVINA OZIME PŠENICE NA LOKACIJI OSIJEK (str. 5-11)

Goran Jukić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica, Ivana Rukavina, Ivica Delić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.31.1-2.2

KLIJAVOST PREDIVOG LANA PRI RAZLIČITIM TEMPERATURAMA U UVJETIMA SOLNOG STRESA (str. 13-20)

FIBER FLAX GERMINATION AT DIFFERENT TEMPERATURES AND SALINITY STRESS CONDITIONS (str. 13-20)

Ivana Varga, Monika Tkalec Kojić, Dario Iljkić, Mirta Rastija, Manda Antunović

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.31.1-2.3

SEEDLINGS MORPHOLOGY OF CONFECTIONERY SUNFLOWER AT DIFFERENT pH OF WATER SOLUTION (str. 21-28)

MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA PROTEINSKOG SUNCOKRETA PRI RAZLIČITIM pH RIJEDNOSTIMA VODENE OTOPINE (str. 21-28)

Ivana Varga, Jasna Šoštarić, Dario Iljkić, Tsvetelina Dobreva, Manda Antunović

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.31.1-2.4

UTJECAJ UVJETA SKLADIŠTENJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH VRSTA (str. 29-40)

IMPACT OF STORAGE CONDITIONS ON GERMINATION OF VEGETABLE SEEDS (str. 29-40)

Dijana Horvat, Iva Rojnica, Marina Palfi, Ivana Koprivnjak, Helena Tomić-Obrdalj

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.31.1-2.5

PRIZNAVANJE SORTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 41-52)

VARIETIES REGISTRATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 41-52)

Marina Zorić, Ivan Varnica, Goran Jukić, Ružica Jurić

Stručni rad/ Professional paper

Puni tekst/ Full text

 

 


 

Sjemenarstvo , Vol. 30 No. 1-2, 2017.

  • Publication date: 08.11.2017

Sadržaj/ Table of contents

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.1

INFLUENCE OF LOCALITY AND YEAR ON OIL YIELD OF SOME NEW SUNFLOWER HYBRIDS (str. 5-10)

UTJECAJ LOKACIJE I GODINE NA PRINOS ULJA NOVIJIH HIBRIDA SUNCOKRETA (str. 5-10)

Goran Jukić, Zlatko Mijić, K. Šunjić, Ivan Varnica, Elvira Mijić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.2

UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA SJEMENA NEKIH SORATA PREDIVOG LANA (str. 11-25)

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON YIELD AND YIELD COMPONENTS ON SOME FIBER FLAX VARIETIES (str. 11-25)

Jasminka Butorac, Milan Pospišil, Zvjezdana Augustinović

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.3

UTJECAJ OBORINA NA PRINOS SJEMENA OZIMOG STOČNOG GRAŠKA (str. 27-34)

PRECIPITATION INFLUENCE ON THE YIELD OF PEA SEEDS (str. 27-34)

Svetislav Popović, Marijana Tucak, Tihomir Čupić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.4

Bc MANDICA – NOVA Bc SORTA OZIME PŠENICE (str. 35-43)

Bc MANDICA–A NEW Bc WINTER WHEAT VARIETY (str. 35-43)

Rade Mlinar, Ivica Ikić, Katarina Jukić, Marko Maričević, Miroslav Bukan

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.5

UTJECAJ TRETIRANJA SJEMENA STIMULATOROM KLIJANJA EKOBOOSTER 1 NA POČETNI RAST I RAZVOJ PAPRIKE (str. 45-53)

EFFECT OF SEED TREATMENT BY GERMINATION STIMULATE EKOBOOSTER 1 ON THE INITIAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF PEPPER (str. 45-53)

Marina Palfi, Zdravko Matotan, Svjetlana Matotan

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.6

POVIJESNI PREGLED PROIZVODNJE PŠENICE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 55-64)

HISTORICAL REVIEW OF WHEAT PRODUCTION IN REPUBLIC OF CROATIA (str. 55-64)

Dario Novoselović, Ruđer Šimek, Krešimir Dvojković, Alojzije Lalić, Georg Drezner

Pregledni rad/ Review article

Puni tekst/ Full text

 

https://doi.org/10.33128/s1.30.1-2.7

KVALITETA SJEMENA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA ZA AMATERSKI UZGOJ (str. 65-75)

SEED QUALITY OF TRADITIONAL FLOWER SPECIES FOR HOBBY CULTIVATION (str. 65-75)

Dijana Horvat, Vesna Židovec, Samir Marcijuš

Izlaganje sa skupa/ Conference paper

Puni tekst/ Full text 


Sjemenarstvo , Vol. 29 No. 3-4, 2012.

  • Datum izdavanja: 28.03.2013.

Sadržaj/ Table of contents

GLIADIN LOCI COMPOSITION ANALYSIS OF CROATIAN HEXAPLOID WHEAT GERMPLASM (page 100-100)

ANALIZA KOMPOZICIJE GLIJADINSKIH LOKUSA HRVATSKE GERMPLAZME HEKSAPLOIDNE PŠENICE (page 91-101)

Ivana Rukavina, Sonja Marić, Vlado Guberac, Sonja Petrović, Tihomir Čupić, Cornelia Tepper

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text 

 

UTJECAJ DATUMA KLASANJA NA INFEKCIJU PŠENICA FUSARIUMOM (page 108-108)

HEADING DATE IMPACT ON WHEAT FUSARIUM INFECTION (page 103-109)

Valentina Španić, Georg Drezner

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

OPLEMENJIVANJE KUKURUZA NA OTPORNOST PREMA SIVOJ PJEGAVOSTI LISTA (EXSEROHILUM TURCICUM PASS.) (page 111-120)

BREEDING MAIZE FOR RESISTANCE TO NORTHERN LEAF BLIGHT (Exserohilum turcicum Pass.) (page 118-119)

Branko Palaveršić, Mirko Jukić, Katarina Jukić, Ivan Živković, Ivica Buhiniček, Tihomir Jozinović, Ante Vragolović, Zdravko Kozić

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

EFFECT OF ENVIRONMENT ON QUANTITATIVE TRAITS OF NEW OS SUNFLOWER HYBRIDS (page 132-133)

UTJECAJ OKOLINA NA KVANTITATIVNA SVOJSTVA NOVIH OS-HIBRIDA SUNCOKRETA (page 121-135)

Miroslav Krizmanić, Ivica Liović, Anto Mijić, Goran Krizmanić, Branimir Šimić, Tomislav Duvnjak, Marijan Bilandžić, Antonela Markulj, Radovan Marinković, Drena Gadžo

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

VARIJABILNOST SVOJSTAVA DOMAĆIH POPULACIJA RAŠTIKE (page 137-143)

SOME TRAITS VARIABILITY OF DOMESTIC KALE POPULATIONS (page 142-142)

Zrinka Knezović, Elma Sefo, Zdravko Matotan, Ana Sabljo

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

UTJECAJ REGULATORA RASTA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS I KLIJAVOST SJEMENA TALIJANSKOG LJULJA (page 145-154)

EFFECT OF GROWTH REGULATOR AND NITROGEN FERTILIZATION ON SEED YIELD AND GERMINATION OF ITALIAN RYEGRASS (page 153-153)

Martina Kovačević, Zlatko Svečnjak, Krešimir Bošnjak, Dario Jareš

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

Puni tekst/ Full text

 

AKREDITACIJA KAO MEHANIZAM POVEĆANJA POVJERENJA KORISNIKA USLUGA LABORATORIJA ZA KONTROLU KAKVOĆE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA (page 155-166)

ACCREDITATION AS A MECHANISM FOR INCREASING THE CONFIDENCE OF USERS OF LABORATORY SERVICES FOR QUALITY CONTROL OF AGRICULTURAL SEEDS (page 165-165)

Dušanka Gajdić, Dijana Horvat, Martina Zrno

Pregledni rad/ Review article

Puni tekst/ Full text