2

2


Vol. 32 No. 2, 2021.

Datum izdavanja: 10.03.2022.

 

Sadržaj

 

Učinak predtretmana sjemena uljnog lana kapronskom kiselinom na otpornost klijanaca u sušnim uvjetima (str. 69-78)

Influence of pretreatment of linseed seeds with caproic acid on the resistance of seedlings in drought conditions (str. 69-78)

 

Dejan Agić, Vinko Dujić, Ivana Varga, Miroslav Lisjak

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

________________________________________________________________________________

Determination of maize (Zea mays L.) seed vigor using laboratory methods (str. 79-86)

Određivanje vigora sjemena kukuruza (Zea Mays L.) laboratorijskim metodama (str. 79-86)

 

Božica Japundžić-Palenkić, Valentina Bitunjac, Nataša Romanjek Fajdetić, Robert Benković, Monika Marković

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

________________________________________________________________________________

Utjecaj godine na urod i sadržaj proteina u zrnu sorti ozime pšenoraži (str. 87-96)

Effect of year on yield and protein content in grains of winter triticale cultivars (str. 87-96)

 

Nenad Đurić, Veselinka Zečević, Slađana Savić, Marija Gavrilović, Radiša Đorđević, Dejan Cvikić, Gorica Cvijanović

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

________________________________________________________________________________

Agrotehnika i prinos sjemena suncokreta u ekološkoj proizvodnji (str. 97-104)

Crop management practices and sunflower seed yield in organic production (str. 97-104)

 

Ivana Varga, Željka Barišić-Jaman, Vjekoslav Tadić, Boris Ravnjak, Miro Stošić

Stručni rad

Puni tekst

_______________________________________________________________________________

Zakonodavni okvir Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu 2021. – 2027. (str. 105-114)

Legislative framework of National Program for Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2021-2027 (str. 105-114)

 

Dunja Halapija Kazija, Željka Cegur, Tomislav Petrović, Ivica Delić, Sandra Zokić

Stručni rad

Puni tekst