3-4

3-4


Vol. 85 No. 3-4, 2023.

  • Datum izdavanja/ Publication date 15.01.2024.

Sadržaj/ Table of contents

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

https://doi.org/10.33128/ag.85.3-4.1

Potencijali nekorištenog poljoprivrednog zemljišta za uzgoj krmnih kultura u Hrvatskoj (str. 71-86)

The potentials of unused agricultural land for growing forage crops in Croatia (str. 71-86)

Stjepan Husnjak, Milan Pospišil, Vladimir Kušan

Puni tekst/ Full text

 

Izvorni znanstveni članak/ Original scientific paper

https://doi.org/10.33128/ag.85.3-4.2

Utjecaj varijante prihrane na prinos, sadržaj bjelančevina i hektolitarsku masu ozime pšenice (str. 87-96)

Influence of different top dressing on grain yield, protein content and hectoliter weight in winter wheat (str. 87-96)

Hrvoje Hefer, Goran Jukić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica, Branka Ruskaj-Hrsan

Puni tekst/ Full text

 

Pregledni rad/ Review article

https://doi.org/10.33128/ag.85.3-4.3

Hrvatsko sjemenarstvo (str. 97-110)

Croatian seed sector (str. 97-110)

Goran Jukić

Puni tekst/ Full text

Pregledni rad/ Review article

https://doi.org/10.33128/ag.85.3-4.4

Industrijski kolosijeci Republike Hrvatske u željezničkom transportu poljoprivrednih dobara (str. 111-122)

Industrial railways of the Republic of Croatia in railway transport of agricultural goods (str. 111-122)

Dinko Brčić, Luka Šumanovac, Domagoj Zimmer

Puni tekst/ Full text

In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Mr. sc. Nikola Jadrijević Mladar (Glavice, 20. listopada 1935. – Split, 30. ožujka 2023.) (str. 123-125)

Frane Strikić

Puni tekst/ Full text