3

3


Vol. 83 No. 3, 2021.

Datum izdavanja: 21.04.2022.

 

Sadržaj

 

Čimbenici postanka, pedološke značajke, korištenje i kultivacija tala u petrinjskom i glinskom kraju (str. 93-120)

Factors of origin, pedological characteristics, use and soil cultivation in Petrinja and Glina area (str. 93-120)

 

Željko Vidaček, Stjepan Husnjak

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Florističke značajke subpanonskog travnjaka u Bistrincima (Istočna Hrvatska) (str. 121-132)

Floristic characteristics of sub-Pannonian grassland in Bistrinci (East Croatia) (str. 121-132)

 

Sanda Rašić, Nataša Uranjek, Sara Rašić, Edita Štefanić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Zadovoljstvo posjetitelja ponudom turističkih seoskih gospodarstva u Dubrovačko – neretvanskoj županiji (str. 133-148)

Visitor satisfaction by offer of tourist family farms in Dubrovnik – Neretva County (str. 133-148)

 

Željka Mesić, Nina Bebić, Marina Tomić Maksan

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Zastupljenost i raširenost gospodarski važnih virusa tikvica (Cucurbita pepo L.) i tikvi (Cucurbita sp.) u Hrvatskoj (str. 149-160)

Occurrence and distribution of economically important viruses of zucchini (Cucurbita pepo L.) and pumpkin (Cucurbita sp.) in Croatia (str. 149-160)

 

Dario Ivić, Jasna Milanović, Lea Mihaljevski Boltek, Adrijana Novak, Darko Vončina

Stručni rad

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________