3-4

3-4


Vol. 69 No. 3-4, 2015.

  • Datum izdavanja: 23.02.2017.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ GODINE I SEZONE NA KEMIJSKI SASTAV I HIGIJENSKU KVALITETU EKOLOŠKI PROIZVEDENOG KRAVLJEG MLIJEKA (str. 45-53)

EFFECT OF YEAR AND SEASON ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND HYGIENIC QUALITY OF ORGANIC COWS MILK (str. 45-53)

Miljenko Konjačić, Tea Marković, Ante Ivanković, Danijela Stručić

Izvorni znanstveni članak

 

REZULTATI SUSTAVNOG PRAĆENJA STATUSA MALIGNE HIPERTERMIJE U HRVATSKOM SVINJOGOJSTVU (str. 55-64)

RESULTS OF MALIGNANT HYPERTHERMIA STATUS MONITORING IN CROATIAN PIG BREEDING (str. 55-64)

Mato Čačić, Vesna Orehovački, Nenad Zirdum, Katarina Svetić, Željko Mahnet, Vedran Klišanić

Izvorni znanstveni članak

 

GENOMSKA SELEKCIJA U GOVEDARSTVU (str. 65-77)

GENOMIC SELECTION IN CATTLE INDUSTRY (str. 65-77)

Andrijana Kegalj, Miljenko Konjačić, Marija Vrdoljak, Marina Krvavica

Stručni rad

 

UTJECAJ INFEKCIJE VIRUSOM ARTRITIS ENCEFALITISA KOZA NA PROIZVODNJU MLIJEKA U STADIMA FRANCUSKE ALPSKE KOZE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str. 79-84)

INFLUENCE OF INFECTION WITH CAPRINE ARTHRITIS ENCEPHALITIS VIRUS ON MILK PRODUCTION OF FRENCH ALPINE GOATS HERDS FROM NORTHWEST CROATIA (str. 79-84)

Bruna Tariba, Antun Kostelić, Krešimir Salajpal, Besi Roić, Danijel Mulc, Darko Jurković, Martina Andrašić, Dragica Salamon

Izvorni znanstveni članak

 

ULOGA BANKE GENA U OČUVANJU IZVORNIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (str. 85-92)

THE ROLE OF GENE BANKS TO CONSERVE INDIGENOUS BREEDS OF FARM ANIMALS (str. 85-92)

Mato Čačić, Vesna Orehovački, Marija Vukobratović, Marica Maja Dražić, Anamaria Smetko, Tomislav Pavlešić, Vlatka Čubrić Čurik, Ino Čurik

Izlaganje sa skupa