4

4


Vol. 82 No. 4, 2020.

Datum izdavanja: 15.08.2021

Sadržaj

Puni tekst

Germination and seedlings growth of domestic poppy (Papaver somniferum L.) regarding salinity and temperatures (str. 157-172)

Klijavost i početni porast domaćeg maka (Papaver somniferum L.) ovisno o salinitetu i temperaturi (str. 157-172)

 

Ivana Varga, Mirta Rastija, Milan Pospišil, Dario Iljkić, Manda Antunović

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Influence of grape thinning on must quality of Chardonnay cultivar in Kutjevo wine-hills (str. 173-184)

Utjecaj prorjeđivanja grozdova na kakvoću mošta kultivara Chardonnay u kutjevačkom vinogorju (str. 173-184)

 

Valentina Obradović, Josip Mesić, Helena Marčetić, Svjetlana Škrabal, Maja Ergović Ravančić, Brankica Svitlica

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Agropedološke značajke Drežničkog polja i pogodnost tla za travnjake (str. 185-204)

Agropedological characteristics of the Drežnik field and soil suitability for lawns (str. 185-204)

 

Željko Vidaček

Pregledni rad

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Zemljišne karakteristike i pogodnost tla za oranice Crnačkog i Stajničkog polja (str. 205-222)

Land characteristics and soil suitability for arable land of Crnačko and Stajničko polje (str. 205-222)

 

Željko Vidaček

Pregledni rad

Puni tekst