8. MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

8. MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO


OSMI MEĐUNARODNI KONGRES OPLEMENJIVANJE BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Plant breeding, seed and nursery production održan je od 11. do 13. studenog 2015. godine u Svetom Martinu na Muri

Zaključci:

 1. Hrvatski oplemenjivači bilja i sjemenari daju apsolutnu potporu obaveznoj upotrebi certificiranog sjemena i sadnog materijala.
 2. Umanjiti troškove priznavanja sorti te troškove certificiranja sjemena, svesti cijene na cijene kao u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
 3. Smanjiti POV na repromaterijal u poljoprivredi (sjeme i sadni materijal) na 10 %.
 4. Poticanje podizanja matičnih nasada u voćarstvu.
 5. Mijenjati strukturu oplemenjivačkih i sjemenarskih programa.
 6. Ugrožen sustav poljoprivredne proizvodnje izostankom nadzora uporabe biljnog reprodukcijskog materijala (u sigurnosnom i zdravstvenom smislu).
 7. Ugrožen opstanak oplemenjivačkih kuća -potrebno financiranje oplemnjivačkih programa i razvoja.
 8. Izvjestan pad sjemenske proizvodnje, izvjestan gubitak radnih mjesta ovisnost o uvozu.
 9. Donijeti nacionalnu strategiju za povećanje proizvodnje (dokinuti mjere koje destimuliraju proizvodnju, … ).
 10. Pomoći domaće razvojne programe (inovacije – oplemenjivanje bilja).
 11. Svoju neovisnost svaka država može zadržati osiguranjem vlastitog sjemena i sadnog materijala.
 12. Prioritete kod dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta treba dati subjektima koji se bave sjemenarstvom i rasadničarstvom.
 13. U Hrvatskoj je potrebno pojačati nadzor i kontrolu uvoznog sjemena posebice sjemena povrća i krmnog bilja-kontrola sortnosti.
 14. Pojačati nadzor sjemena kukuruza, soje, uljane repice proizvedenih iz zemalja gdje se proizvodi GM sjeme.
 15. Donijeti zakonsku regulativu za bolje praćenje i nadzor uporabe vlastitog sjemena te provesti nadzor ,,dorade” i sjetve ,,tavanuše” po Naredbi o Tilettiji.
 16. Potrebno je izraditi model i stvoriti preduvjete za povećanje proizvodnje sjemenskog krumpira i lučice Iuka.
 17. Kroz mjere ruralnog razvoja nužno je pronaći efikasan model potpora održavanju i proizvodnji sjemena domaćih sorti i ekopopulacija povrća i krmnog bilja kao osnove za revitalizaciju domaće sjemenske proizvodnje.
 18. Nužna je koordinirana uspostava sustavnog provođenja proizvodnih sortnih pokusa na više lokacija u Republici Hrvatskoj temeljem kojih bi se izradio katalog preporučenih sorti pšenice koji bi proizvođačima za sjetnu omogućio lakši izbor kvalitetnih sorti.
 19. Otkupne cijene pšenice formirati na način da budu stimulativnije za proizvođače kvalitetnijih sorti.
 20. Izvidjeti mogućnost ponovnih poticaja sjetve certificiranog sjemena pšenice, s posebnim naglaskom na potpore sjetvi kvalitetnih sorti.

Deveti međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstva i rasadničarstva održati će se od 8. do 11. studenog 2016. godine u Svetom Martinu na Muri.