01-02

01-02


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2004

01-02

TRIFOLIO
CINCTI-CYNOSURETUM CRISTATI TRINAJSTIĆ, ASS. NOV. (TRIFOLIO-HORDEION
SECALINI) U VEGETACIJI VLAŽNIH LIVADA OTOKA KRKA (HRVATSKA) 
(str.3-12)

TRIFOLIO
CINCTI-CYNOSURETUM CRISTATI TRINAJSTIĆ, ASS. NOV. (TRIFOLIO-HORDEION) IN
WET MEADOWS VEGETATINO OF THE ISLAND OF KRK (CROATIA) 
(str.3-12)

Ivo
Trinajstić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ANALIZA
TROŠKOVA U TOVU KOPUNA 
(str.13-16)

ANALYSIS
OF COSTS IN CAPON FATTENING 
(str.13-16)

Lidija
Firšt Godek, Tatjana Tušek, Vlasta Mandić, Damir Alagić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POTENCIJAL
TRŽIŠTA RIBE U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE 
(str.17-32)

FISH
MARKET POTENTIAL IN THE FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 
(str.17-32)

Jerko
Pavličević

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

REAKCIJA
GRAŠKA (PISUM SATIVUM SPP.ARVENSE L.) NA ROK SJETVE, SKLOP I GNOJIDBU DUŠIKOM
NA PODRUČJU OSIJEKA 
(str.33-46)

REPONSE
OF PEA (PISUM SATIVUM SPP.ARVENSE L.) AT SOWING TERM, STAND AND NITROGEN
FERTILIZATION AT AREA OF OSIJEK 
(str.33-46)

Irena
Rapčan, Mladen Jurišić, Sonja Grljušić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KRAJOBRAZNO
UREĐENJE: INFRASTRUKTURNA GRADNJA BRANIMIROVA ULICA OD AVENIJE MARINA
DRŽIĆA DO HEINZELOVA ULICE – I ETAPA REALIZACIJE 
(str.47-60

LANDSCAPE
PLANNING: INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTION BRANIMIROVA STREET FROM MARIN
DRŽIĆ AVENU TO HEINZLOVA STREEET – THE FIRST PHASE OF REALIZATION
 (str.47-60)

Mara
Stojan

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

AKTUALNE
TEME U EKONOMSKOM ISTRAŽIVANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
(str.61-72)

ACTUAL
THEMS IN AN ECONOMIS STUDY OF AGRCULTURAL PRODUCTION 
(str.61-72)

Marko
Matić

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

NEKI
MAKROEKONOMSKI PROBLEMI HRVATSKE POLJOPRIVREDE 
(str.73-75)

SOME
MACROECONOMIC PROBLEMS OF CROATIAN AGRICULTURE 
(str.73-75)

Krešimir
Pažur

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

PRAVILNIK
DRŽAVNOG NATJECANJA ORAČA REPUBLIKE HRVATSKE 
(str.77-81)

Ivo
Juras

Ostalo

 

PDF
Hrvatski

 

PROF.DR.SC.
VINKO TADEJEVIĆ (1914.-2004.)

(str.83-85)

Ivan
Sokolić

In
memoriam, Nekrolog

PDF
Hrvatski

 

PROF.DR.SC.
LJUBO RADIĆ (1922.-2004.)

(str.87-89)

Josip
Kovačević

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski

 

OTO
BOHUTINSKI , DIPL.ING. (1912.-2003.)

(str.91-92)

Ilija
Kolarić

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski