05

05


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2005

05

TRAVNJACI
AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTIĆ, ASS.NOV. U
HRVATSKOM PRIMORJU
(str.347-357)

GRASLANDS
OF THE ASS.KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTIĆ,
ASS.NOV. IN CROATIAN LITTORAL 
(str.347-357)

Ivo
Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FLORA
PAŠNJAKA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA U ISTRI: LAMIACEAE 
(str.359-369)

THE
PASTURE ON THE FAMILY FARMS IN ISTRIA (CROATIA): LAMIACEAE 
(str.359-369)

Mihaela
Britvec, Ivana Vitasović Kosić, Ivica Ljubičić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UGROŽENOST
FLORE POŽEŠKE KOTLINE
I OKOLNOG GORJA 
(str.371-381)

THREATENED
FLORA OF THE POŽEGA VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS
 (str.371-381)

Dinko
Zima, Brankica Svitlica, Josip Mesić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTROŠAK
ENERGIJE U KONVENCIONALNOJ OBRADI
PRAŠKASTO- GLINASTOG TLA U ZAPADNOJ SLOVENIJI

(str.383-392)

ENERGY
REQUIREMENT IN CONVENTIONAL TILLAGE
OF SILTY CLAY SOIL IN WEST SLAVONIA

(str.383-392)

Dubravko
Filipović, Silvio Košutić, Zlatko Gospodarić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ZADRUGARSTVO
U BOSNI I HERCEGOVINI KORAK PREMA EUROPI
(str.393-425)

COOPERATIVES
BOSNIA AND HERZEGOVINA A STEP CLOSER TO EUROPE
(str.393-425)

Kemal
Šoljić, Jerko Pavličević, Zdenko Milas
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

OPLEMENJIVANJE
BILJA; PROIZVODNAJ HRANE I ODRŽIVA POLJOPRIVREDA 
(str.427-443)

PLANT
BREEDING, FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
(str.427-443)

Marijan
Jošt, Vesna Samobor
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

HAD-DOBITNIK
POVELJE “JOSIP JURAJ STROSSMAYER”
ZA NAJUSPJEŠNIJI IZDAVAČKI POTHVAT U PODRUČJU PRIRODNIH ZNANOSTI U
2004.GODINI

(str.445-446)

Ivo
Miljković
Vijest

 

PDF
Hrvatski