03

03


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2007

03

WATER
DEFICIT ANALYSIS IN VARIOUS CROPS

(str.167-168)

ANALIZA
MANJKA VODE ZA RAZNE BILJNE KULTURE

(str.167-177)

I.
Šimunić, K. Pandžić, Branka Ivančan Picek,
M. Bogunović, S. Husnjak

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NOVI
PRILOG POZNAVANJU FLORISTIČKOG SASTAVA AS. SATUREJO
SUBSPICATAE-CARICETUM HUMILIS TRINAJSTIĆ (1999) 2007, NOM. CORR. HOC
LOCO IZ HRVATSKE I BOSNE 
(str.179-186)

NEW
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF FLORISTIC COMPOSITION OF THE ASS. SATUREJO
SUBSPICATAE-CARICETUM HUMILIS TRINAJSTIĆ (1999) 2007, NOM. CORR. HOC
LOCO FROM CROATIA AND BOSNIA 
(str.180-180)
I. Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POPULATION
DYNAMIC OF THE MOST IMPORTANT MAIZE WEEDS IN THE POSAVINA AREA 
(str.187-188)

DINAMIKA
POPULACIJA NAJZNAČAJNIJIH KOROVNIH VRSTA U USJEVU KUKURUZA U
PODRUČJU POSAVINE 
(str.187-196)

Nada
Hulina

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

EVALUATION
OF ENDIVE KULTIVARS IN THE SUMMER-AUTUMN GROWING PERIOD 
(str.197-198)

OCJENA
KULTIVARA ENDIVIJE U LJETNO-JESENSKOM ROKU UZGOJA 
(str.197-207)

Tomislava
Peremin Volf, J. Borošić, A. Špoljar, Zvjezdana Augustinović,
Marijana Ivanek-Martinčić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SIMULACIJSKI
MODEL ZA ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI NA EKOLOŠKIM GOSPODARSTVIMA 
(str.209-210)

THE
SIMULATION MODEL FOR COST-BENEFIT ANALYSIS ON ORGANIC FARMS 
(str.209-222)

Karmen
Pažek, Č. Rozman

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

MECHANIZATION
COSTS IN FRUIT PRODUCTION

(str.223-224)

TROŠKOVI
MEHANIZACIJE U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
(str.223-234)

Z.
Grgić, Branka Šakić Bobić, Vesna Očić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

In
memoriam
PROF. DR. SC. VINKO JURČIĆ, DIPL. ING.
(str.235-238)

I.
Miljković, Branka Aničić
In memoriam, Nekrolog

 

PDF
Hrvatski