06

06


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2007

06

MIKROBIOLOŠKE
KARAKTERISTIKE RAZLIČITIH TIPOVA TALA ZAPADNE HERCEGOVINE 
(str.425-444)

MICROBIAL
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT SOIL TYPES IN WESTERN HERZEGOVINA 
(str.425-444)

Višnja
Vasilj, Sulejman Redžepović, Matko Bogunović,
Katarina Babić, Sanja Sikora

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
JEDNOKRATNE DVOKRATNE I TROKRATNE PRIMJENE HERBICIDA POSLIJE NICANJA NA
KOROVE U ŠEĆERNOJ REPI 
(str.445-457)

INFLUENCE
OF ONE, TWO AND THREE AFTER EMERGENCE HERBICIDE TREATMENTS ON WEEDS IN
SUGARBEET
(str.445-457)

Ana
Tičinović, Klara Barić, Zvonimir Ostojić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ALELOPATSKI
UTJECAJ KOROVNIH VRSTA ABUTILON THEOPHRASTI MED. I DATURA STRAMONIUM L. NA
POČETNI RAZVOJ KUKURUZA 
(str.459-472)

ALLELOPATHIC
EFFECT OF TWO WEED SPECIES, ABUTILON THEOPHRASTI MED. AND DATURA STRAMONIUM
L. ON GERMINATION AND EARLY GROWTH OF CORN 
(str.459-472)

Maja
Šćepanović, Nenad Novak, Klara Barić, Zvonimir Ostojić,

Natalija
Galzina, Marija Goršić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA NA POJAVU NEDOSTATKA KALCIJA U PLODU
RAJČICE (Lycopersicon esculentum Mill.) 
(str.473-481)

INFLUENCE
OF TEMPERATURE AND RELATIVE AIR HUMIDITY ON CALCIUM DEFICIENCY IN TOMATO
FRUIT (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 
(str.473-481)

Nada
Parađiković, Tomislav Vinković, Tihana Teklić,
Razia Bilajac, Maja Tolušić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

VARIJABILNOST
POPULACIJA CRVENE DJETELINE PROCIJENJENA MORFO-AGRONOMSKIM SVOJSTVIMA

(str.483-495)

VARIABILITY
OF RED CLOVER POPULATIONS
EVALUATED BY MORPHO-AGRONOMIC TRAITS
(str.483-495)

Svetislav
Popović, Marijana Tucak, Tihomir Čupić,
Mirko Stjepanović

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

ZAŠTIĆENI
EKOSUSTAVI KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I MOGUĆNOST NJIHOVA
KORIŠTENJA 
(str.497-514)

PROTECTED
ECOSYSTEMS IN THE COUNTY OF KOPRIVNICA-KRIŽEVCI AND POSSIBILITIES FOR THEIR
URILIZATION

(str.497-514)

Andrija
Špoljar, Damir Petrović, Željka Kolar, Miomir Stojanović

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

AKADEMIK
MILAN MACELJSKI

(str.515-517)

Jasminka
Igrc Barčić

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski

 

MR.SC.
PAVLE BAKARIĆ

(str.519-521)

Ivo
Miljković

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski