01

01


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2008

01

ONEČIŠĆENOST
TALA GEOGRAFSKO-BOTANIČKOG REZERVATA ĐURĐEVAČKI PIJESCI
TEŠKIM KOVINAMA 
(str.3-19)

CONTAMINATION
OF SOILS OF ĐURĐEVAC SANDS BY HEAVY METALS 
(str.3-19)

Andrija
Špoljar, Lepomir Čoga, Vlado Kušec, Dragutin Kamenjak, Ivo
Pavlović, Ivka Kvaternjak

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

EKONOMSKA
USPJEŠNOST UZGOJA MUZNIH KRAVA NA PRIMJERU ISTRE 
(str.21-31)

ECONOMIC
EFFICACY OF MILKING COW BREEDING ON ISTRIA SAMPLE 
(str.21-31)

Milan
Oplanić, Stipe Radinović, Vjekoslav Par, Miroslav Tratnik

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

DVOKRATNA
PRIMJENA SMANJENIH KOLIČINA HERBICIDA U ŠPINATU – PRINOS «MINOR USES»
UPORABI

(str.33-42)

TWO-SHOT
APPLICATION OF REDUCED HERBICIDE AMOUNTS IN SPINACH CONTRIBUTION TO „MINOR
USE“ APLICATION

(str.33-42)

Ana
Žarković, Klara Barić, Ivanka Žutić, Zvonimir Ostojić
Prethodno priopćenje

 

PDF
Hrvatski

 

EKONOMSKA
OCJENA POSLOVNOG RAZVITKA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA STUDIJ
SLUČAJA

(str.43-56)

ECONOMIC
EVALUATION OF BUSINESS DEVELOPMENT OF FAMILY FARM CASE STUDY 
(str.43-56)

Iskra
Radinović, Zoran Grgić

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

PERSPEKTIVE
HRVATSKE INDUSTIJE MESA PERADI

(str.57-72)

THE
PERSPECTIVES OF CROATIAN POULTRY MEAT INDUSTRY 
(str.57-72)

Lari
Hadelan, Zoran Grgić, Vesna Očić, Branka Šakić

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

DIPL.ING.
FRANJO PAPEŠ

(str.73-74)

Stjepan
Brlek

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski