04-05

04-05


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2010

04/05

PEDOLOŠKE,
GEOLOŠKE I GEOKEMIJSKE ZNAČAJKE LOKACIJA UKLJUČENIH U PROJEKT
GEOKEMIJSKOG KARTIRANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PAŠNJAKA U REPUBLICI
HRVATSKOJ 
(str.173-190)

PEDOLOGICAL,
GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LOCATIONS INCLUDED IN THE
PROJECT OF GEOCHEMICHAL MAPPING OF AGRICULTURAL SOILS AND GRAZING LAND SOILS
IN CROATIA 
(str.173-190)

Stjepan
Husnjak, Josip Halamić, Ajka Šorša, Vedran Rubinić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FENOTIPSKA
KARAKTERIZACIJA AUTOHTONIH SOJEVA SINORHIZOBIUM MELILOTI 
(str.191-204)

PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF
INDIGENOUS SINORHIZOBIUM MELILOTI STRAINS 
(str.191-204)

Mihaela
Blažinkov, Darija Vrbanac, Katarina Huić Babić, Sanja Sikora

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PRIRODOZNANSTVENA
IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKOG KRŠKOG
PODRUČJA 
(str.205-238)

NATURAL
SCIENTIFIC IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF FOREST ECOSYSTEM OF CROATIAN
KARST AREAS 
(str.205-238)

Jakob
Martinović, Andrija Vranković, Ante Kutle

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ULOGA
POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE U RURALNOM RAZVOJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJE 
(str.239-260)

THE
ROLE OF AGRICULTURAL EXTENSION IN RURAL DEVELOPMENT OF VUKOVARSKA-SRIJEMSKA
COUNTY

(str.239-260)

Đurđica
Žutinić, Marko Dekanić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ISTRAŽIVANJE
GENETSKE RAZNOLIKOSTI U UZGOJU KRUMPIRA 
(str.261-276)

IN
EXPLOITATION OF GENETIC DIVERSITY IN POTATO BREEDING 
(str.261-276)

M.
K. Biswas, M. B. Ahmed, M. A. A. Mondal, M. A. Razvy, A. Hoque, R. Islam, M.
Hossain, A. Mandal

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROMOCIJA
U FUNKCIJI RAZVOJA VINARSKOG SEKTORA U ISTRI 
(str.277-288)

PROMOTION
AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF WINE SECTOR IN ISTRIA REGION 
(str.277-288)

Kristina
Brščić, Milan Oplanić, Nevena Miladinović

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

Prof.dr.sc.
Ranko Licul

(str.289-291)

Jasminka
Karoglan Kontić

In
memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski