04

04


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2012

04

THE
EFFECTIVENESS OF CONTROL OF SUCKERS, AND RESIDUES OF MALEIC HYDRAZIDE IN
FLUE-CURED TOBACCO ACCORDING TO THE AMOUNT OF APPLIED AGENTS 
(str.155-172)

UČINKOVITOST
KONTROLE RASTA ZAPERAKA I OSTACI MALEINSKOG HIDRAZIDA U VIRDŽINIJSKOM DUHANU
S OBZIROM NA KOLIČINU PRIMIJENJENOG SREDSTVA 
(str.155-172)

Miroslav
Čavlek, Kristina Gršić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

AUTOCHTONOUS
FLORA OF JAZBINA EXPERIMENT STATION IN ZAGREB 
(str.173-188)

SAMONIKLA
FLORA POKUŠALIŠTA “JAZBINA” U ZAGREBU 
(str.173-188)

Ivana
Pajač Živković, Mihaela Britvec, Martina Pajač,
Ivana Vitasović Kosić, Jasminka Karoglan Kontić,
Zvonko Ostojić, Ivica Ljubičić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SELF-THINNING,
FEMALE/MALE PLANTS RATIO AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF INDUSTRIAL HEMP
DEPENDING ON SOWING DENSITY AND NITROGEN FERTILIZATION 
(str.189-206)

SAMOREGULACIJA
SKLOPA, ODNOS ŽENSKIH I MUŠKIH
BILJAKA I MORFOLOŠKA SVOJSTVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE U OVISNOSTI O
GUSTOĆI SJETVE I GNOJIDBI DUŠIKOM

(str.189-206)

Zvjezdana
Augustinović, Milan Pospišil, Jasminka Butorac, Marcela Andreata Koren,
Marijana Ivanek-Martinčić, Nikolina Šumbera

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NEW
DATA ON THE FLORISTIC COMPOSITION OF THE ASS. FILIPENDULO VULGARI
ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 IN CROATIA 
(str.207-213)

NOVI
PODACI O FLORISTIČKOM SASTAVU AS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM
HUNDT ET HÜBL 1983 U HRVATSKOJ 
(str.207-213)

Ivo
Trinajstić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

THE
INFLUENCE OF MULTIPLE HARVEST ON ROCKET YIELD IN FLOATING HYDROPONIC 
(str.215-224)

UTJECAJ
VIŠEKRATNE BERBE NA PRINOS RIGE U PLUTAJUĆEM HIDROPONU 
(str.215-224)

Dunja
Geršak, Biserka Vojnović, Elvic Novak

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski