03

03


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2014

03

EKOLOŠKE
ZNAČAJKE SAMONIKLIH, MORFOLOŠKI ATRAKTIVNIH TRAVNJAČKIH SVOJTI
ĆIĆARIJE (HRVATSKA)
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WILD GROWING,
MORPHOLOGICAL ATTRACTIVE GRASSLAND TAXA FROM ĆIĆARIJA (CROATIA)
(str.101-126)

 

Autori:
Ivana Vitasović Kosić, Tihana Novaković

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

KEMIJSKE
KARAKTERISTIKE POPULACIJA MASLAČKA S KRIŽEVAČKOG I RIJEČKOG
PODRUČJA
CHEMICAL PROPERTIES OF DANDELION POPULATIONS
FROM KRIŽEVCI AND RIJEKA AREA
(str.127-136)

 

Autori:
Renata Erhatić, Marija Vukobratović, Slavica Dudaš, Mirjana
Mužić

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

ULOGA
NEMATODA U HRANIDBENOM LANCU TLA I MINERALIZACIJI HRANJIVA
ROLE OF NEMATODES IN THE SOIL FOOD CHAIN AND MINERALIZATION OF NUTRIENTS
(str.137-149)

Autori:Teuta
Benković-Lačić, Mirjana Brmež, Josip Haramija

Pregledni
rad

PDF
Hrvatski

 

STAROST
TRAKTORA KAO ČIMBENIK PROIZVEDENE RAZINE BUKE
AGE OF TRACTOR AS A FACTOR OF GENERATED NOISE LEVELS
(str.151-161)

Autori:
Željko Barač, Ivan Plaščak, Tomislav Jurić, Mladen
Jurišić, Domagoj Zimmer       


Prethodno priopcenje

PDF
Hrvatski

 

ZAŠTO
PROIZVODITI SUNCOKRET?
WHY GROW SUNFLOWER?
(str.163-176)

 

Autori:
Antonela Markulj, Ivica Liović, Anto Mijić, Aleksandra
Sudarić, Ana Josipović, Maja Matoša Kočar

Strčuni
rad

 

PDF
Hrvatski