04-05

04-05


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2014

04-05

UTJECAJ
HERBICIDA NA RAST SOJEVA KVRŽIČNIH BAKTERIJA KOJE NODULIRAJU GRAŠAK
(Pisum sativum L.)
THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON GROWTH OF PEA (Pisum sativum L.) NODULATING
RHIZOBIAL STRAINS
(str.183-192)

 

Autori:
Mihaela Blažinkov, Ana Šnajdar, Klara Barić, Sanja Sikora, Ivana
Rajnović, Sulejman Redžepović

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

RAZLIKA
U PRINOSU I KAKVOĆI SJEMENA PŠENICE DOBIVENOG SJETVOM CERTIFICIRANOG
SJEMENA I POŽETOG MATERIJALA
DIFFERENCES IN YIELD AND QUALITY OF WHEAT FROM SOWING CERTIFIED SEED SECOND
GENERATION AND HARVESTED MATERIALS
(str.193-202)

 

Autori:
Goran Jukić, Zlatko Mijić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica,
Ivica Beraković

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

OCJENA
RASTA I VIJABILNOSTI POLENA U ODNOSU NA ZAMETANJE PLODA U PET KULTIVARA
RAJČICE UZGAJANE U NIGERIJI

EVALUATION OF GROWTH AND POLLEN VIABILITY IN RELATION TO FRUIT
SET AMONG FIVE VARIETIES OF TOMATO GROWN IN NIGERIA
(str.203-218)

 

Autori:
David Adedayo Animasaun, Stephen Oyedeji,

Faith
Onyegwukwu, Musibau A. Azeez

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

RAZVOJ
UZGOJA
MANDARINA I OSTALIH AGRUMA U DOLINI NERETVE
DEVELOPMENT OF MANDARIN CULTURE AND OTHERCITRUS SPECIES IN NERETVA VALLEY
(str.219-238)

 

Autor:
Mate Kaleb

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

MEDIJI
KAO SREDSTVO
INFORMIRANJA POLJOPRIVREDNIKA
MEDIA AS A TOOL OF FARMERS INFORMING
(str.239-256)

 

Autori:
Magdalena Zrakić, Lari Hadelan, Nikolina Korlat 

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

Prof. dr. sc.
ĐURĐICA VASILJ, Sušak – Rijeka, 23. IV. 1936. – Zagreb, 3. XII.
2014.(str.257-260)

 

Autor: Ivo
Miljković

 In
memoriam, Nekrolog

PDF
Hrvatski