Agronomski glasnik – Cilj i područje objavljivanja

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.

Cilj i područje objavljivanja

Tekst u izradi.

 

Aim and scope

Under construction