Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – GRAD PRELOG

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – GRAD PRELOG


Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – GRAD PRELOG

GRAD PRELOG

dvorana PODUZETNIČKOG CENTRA  PRELOG,  ind.zona SJEVER, HRUPINE 7B

Modul za profesionalne korisnike

 

30. ožujak 2021. – predavanje od 16:00-20:05

 • Ispit 20:15 – 21:00
 • Dodatni termi za polaganje ispita 02.04. 2021. – 20:15 – 21:00

 

PREDAVAČI:

 • Stanislav Senčar
 • Zdravko Matotan

 

CIJENA IZOBRAZBE: 200,00 Kn

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,
 • presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • radni materijal
 • polaganje ispita i

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

 

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.