Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – Grad Prelog

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – Grad Prelog


DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

 

GRAD PRELOG

dvorana PODUZETNIČKOG CENTRA  PRELOG,  ind. zona SJEVER, HRUPINE 7B

 

Modul za profesionalne korisnike 

 

 • 28. prosinac 2021. – predavanje od 16:00-21:00

 

  TERMINI ISPITA:

 • 28.12.2021, 20:15 – 21:00
 • 29. 12.2021, 20:15 – 21:00


PREDAVAČI:

 • Stanislav Senčar, Zdravko Matotan


CIJENA IZOBRAZBE:
 200,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 • preslika osobne iskaznice,
 • presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • radni materijal
 • polaganje ispita i
 • upis u Fitosanitarni informacijski sustav
 • iskaznica

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.