Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – GRAD PRELOG

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – GRAD PRELOG


GRAD PRELOG

dvorana PODUZETNIČKOG CENTRA  PRELOG,  ind.zona SJEVER, HRUPINE 7B

 

Modul za profesionalne korisnike 

 

 • veljače 2021. – predavanje od 16,00-22,00


PREDAVAČI:

 • Stanislav Senčar


CIJENA IZOBRAZBE:
 200,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 • preslika osobne iskaznice,
 • presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • radni materijal
 • polaganje ispita i

 

DOWNLOAD:

 

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.

 

Hrvatsko agronomsko društvo