Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – IVANIĆ GRAD

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – IVANIĆ GRAD


Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – IVANIĆ GRAD

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ GRAD, Moslavačka ulica 11

Modul za profesionalne korisnike

 

Izobrazba 10. travanj 2021.

 • predavanje od 9:00 – 13:05
 • Ispit 13:15 – 14:00
 • Dodatni termin ispita 17.04.2021. 13:15 – 14:00

 

PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin
 • Stjepan Rakarec

 

CIJENA IZOBRAZBE: 150,00 Kn

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • radni materijal
 • polaganje ispita i
 • potvrda o položenom ispitu

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.