Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – IVANIĆ GRAD

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – IVANIĆ GRAD


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ GRAD, Moslavačka ulica 11

Modul za profesionalne korisnike 

 

 • veljača 2021. – predavanje od 9,00 – 14,00


PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin
 • Stjepan Rakarec


CIJENA IZOBRAZBE:
 150,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • radni materijal
 • polaganje ispita i
 • potvrda o položenom ispitu

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo