Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – SAVJETNICI

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – SAVJETNICI


MODUL ZA DISTRIBUTERE

Anting d.o.o. Kolarova 2, 42231 Veliki Bukovec

 

POČETAK IZOBRAZBE:

 • 03.2021. – predavanje od 17:00-21:05, ispit 21:15-22:00
 • Dodatno ispit i 15.03.2021. od 20:45-21:30

 

PREDAVAČI:

 • Nada DokušMuškinja
 • Stanislav Senčar

 

CIJENA IZOBRAZBE: 300,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,
 • presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva)
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • polaganje ispita i
 • potvrda o položenom ispitu

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,00 m.

 

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo