Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – SAVJETNICI

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima I pravilnoj primjeni pesticida – SAVJETNICI


MODUL ZA SAVJETNIKE

AGRO-KUĆA d.o.o.o Koprivnica, B. Radića 47, Koprivnica

 

POČETAK IZOBRAZBE:

03.03.2021. – predavanje od 17,00-21,05,  ispit 21,15-22,00

Dodatno ispit i 04.03.2021. od 20:00-20:45

 

PREDAVAČI:

Nada Dokuš Muškinja

Stanislav Senčar

 

CIJENA IZOBRAZBE: 230,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

preslika osobne iskaznice,

presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,

popunjena prijavnica za izobrazbu

dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva)

dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

izobrazba,

polaganje ispita i

potvrda o položenom ispitu

iskaznica.

 

DOWNLOAD:

prijavnica

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu. Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,00 m.

 

Hrvatsko agronomsko društvo