Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo


PESTICIDI U HRANI

    Puno toga govori se o hrani – zdrava, zagađena, sigurna, modificirana i često se pitamo što to zaista jedemo. Da bi se ovakve tvrdnje potvrdile ili opovrgnule, da bi dobili određene odgovore, potrebno je hranu analizirati.

    EUROINSPEKT Croatiakontrola d.o.o. korisnik je sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA za razdoblje 2007. – 2013. – IPA III C – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva za projekt „Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo“Contract Reference Number: IPA2007/HR/16IPO/001-040401,  trajanje od 20.6.2013. – 25.11.2014., trošak projekta: 217.564 EUR, financirano: 184.929 EUR.

    Projekt ima za cilj unapređenje kontrole hrane kroz povećanje mogućnosti ispitivanja većeg broja pesticida, za sve koji se nalaze u lancu hrane – primarni proizvođači, prehrambena industrija, državne institucije kroz službe nadzora odnosno inspekcije i nakraju potrošači. Time se također pridonosi i očuvanju okoliša kroz razvoj ekološke poljoprivrede, koja kroz proces ispitivanja također mogu potvrditi svoju dodanu vrijednost.

    U sklopu projekt kupljen je instrument GC-MS/MS (plinski kromatograf s dvostrukom masenomspektometrijom).

 Croatiakontrola Vukovar d.o.o. partner je na projektu te uspostavila je poslovne odnose s Laboratorijem Croatiakontrole, čime su povećane mogućnosti pružanja potpune usluge kontrole kvalitete.

    Zahvaljujući najsuvremenijim analitičkim tehnikama koje se temelje na višestrukoj spektrometriji masa vezanoj na tekućinsku i plinsku kromatografiju (LC-MS/MS i GC.MS/MS), u laboratoriju Croatiakontrolese kvantitativno određuje više od 400 pesticida različitih kemijskih skupina (organofosforni, organoklorni, triazinski, strobilurinski, nikotinski, karbamati, avermektini i dr.) i različite namjene (insekticidi, fungicidi, akaricidi, herbicidi, limacidi itd.) kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili potrebe naših klijenata, bilo da se radi o proizvođačima uključenima u GlobalGAP, eko-proizvodnji ili službenim kontrolama.

Naše analitičke metode su akreditirane, te u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve EU regulative, u prvom redu Uredbe (EZ) 396/2005. Osjetljivost naših instrumenata omogućuje i određivanje pesticida u dječjoj hrani u skladu s Direktivom 2006/125/EZ.

    Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Euroinspket Croatiakontrola d.o.o. i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

    Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.