05

05


Krmiva

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2010

05

UTJECAJ
NUKLOSPRAY YOGHURT–A NA RAST I RAZVOJ SISAJUĆE PRASADI 
(str.239-246)

INFLUENCE
OF NUKLOSPRAY YOGHURT ON GROWTH AND DEVELOPMENT IN SUCKLING PIGLETS 
(str.239-246)

Damir
Rimac, Laura Vargović, Velimir Sili, Robert Spajić, Krešimir
Kuterovac, Ivan Vujeva, Ana Anđelić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
HRANIDBE NA KLAONIČKA SVOJSTVA HIBRIDNIH SVINJA 
(str.247-252)

INFLUENCE
OF FEEDING ON SLAUGHTERING TRAITS OF HYBRID PIGS 
(str.247-252)

Goran
Kušec, Ulrich Baulain, Ivona Đurkin, Boris Lukić, Gordana Kralik,
Antun Petričević

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SADRŽAJ
ALUMINIJA, SILICIJA I TITANA U KRMIVIMA SJEVEROISTOČNE SLOVENIJE 
(str.253-258)

CONTENT
OF ALUMINIUM, SILICOM AND TITANIUM IN FEED MATERIALS OF NORTH-EASTERN SLOVENIA 
(str.253-258)

Igor
Vojtic, Maksimilijan Brus

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

HRANIDBA
PASA I MAČAKA 
(str.259-292)

DOG
AND CAT NUTRITION 
(str.259-292)

Vlasta
Šerman, Nora Mas

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski