01

01


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2011

01

HRANJIVA
VRIJEDNOST VINASSE KAO KRMIVA ZA
PREŽIVAČE
 (str.3-8)

NUTRITIONAL
VALUE OF VINASSE AS RUMINANT
FEED 
(str.3-8)

M.
Iranmehr, A.A. Khadem, M. Rezaeian, A. Afzalzadeh, M. Pourabedin

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

RAZLIKE
U SADRŽAJU I SASTAVU MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU PRSA I ZABATAKA KOD
BROJLERSKIH PILIĆA 
(str.9-15)

DIFFERENCES
IN FAT CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF BREAST AND THIGH MUSCLES IN
BROILER CHICKENS

(str.9-15)

Eva
Strakova, Pavel Suchy, Nora Mas, Vlasta Šerman, Vladimir Večerek, Leo
Kroupa

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

INDIJSKA
KONOPLJA (CANNABIS SATIVA) I MOGUĆNOST NJEZINE PRIMJENE U HRANIDBI
ŽIVOTINJA 
(str.17-24)

HEMP
(CANNABIS SATIVA) AND THE POSSIBILITY OF ITS USE AS ANIMAL FEED 
(str.17-24)

Pavel
Suchy, Eva Strakova, Vladimir Večerek, Nora Mas, Vlasta Šerman, Ivan
Herzig

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POGAČA
ULJANE REPICE U TOVU HIBRIDNIH GUSAKA 
(str.25-30)

RAPESEED
OIL CAKE IN FATTENING HYBRID GEESE 
(str.25-30)

Jasna
Pintar, Dalibor Bedeković, Stjepan Mužic, Zlatko Janječić,
Ksenija Gazić, Petar Tanić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

RAČUNALNA
SIMULACIJA KAO ALAT ZA PROCJENU RIZIKA OD TERORISTIČKIH NAPADA U LANCU
PROIZVODNJE HRANE

(str.31-45)

COMPUTER
SIMULATION AS A TOOL FOR RISK ASSESSMENT OF TERRORIST ATTACKS IN A FOOD
PRODUCTION CHAIN

(str.31-45)

Boris
Antunović, I. Varga, Gordana Kralik, Mirjana Baban, Vedran Poljak, Bela
Njari, Željko Pavičić, Sejad Mačkić

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

NUTRITIVNA
VAŽNOST MINERALNIH TVARI U HRANIDBI KONJA 
(str.47-52)

NUTRITIONAL
SIGNIFICANCE OF MINERALS IN HORSE FEEDING 
(str.47-52)

Mirjana
Baban, Matija Domaćinović, Maja Sakač, Kristina Budimir, Boris
Antunović, Pero Mijić, Tina Bobić

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski