05

05


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2011

05

KVALITETA
TRUPOVA I MESA COBB 500 I HUBBARD CLASSIC BROJLERSKIH PILIĆA 
(str.179-186)

CARCASS
AND MEAT QUALITY OF COBB 500 AND HUBBARD CLASSIC BROILER CHICKENS 
(str.179-186)

Gordana
Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik, Ivona Đurkin,
Manuela Grčević

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNJA
BIOPLINA KODIGESTIJOM PŠENIČNE SILAŽE I GOVEĐE GNOJOVKE 
(str.187-192)

THE
BIOGAS PRODUCTION BY CO-DIGESTION OF WHEAT SILAGE AND CATTLE MANURE 
(str.187-192)

Đurđica
Mihić, Daria Jovičić, Davor Kralik, Ivana Majkovčan,
Aleksandar Zorko

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

GENETSKI
PARAMETRI REPRODUKCIJSKIH SVOJSTAVA VISOKO PLODNIH I KONVENCIONALNIH PASMINA
SVINJA 
(str.193-200

GENETIC
PARAMETERS OF REPRODUCTION TRAITS OF PROLIFIC AND CONVENTIONAL PUREBRED
PIGS 
(str.193-200)

Vitomir
Vidović, Ljuba Štrbac, Dragomir Lukač, Desanka Punoš, Radoslav
Šević, Milanko Stupar, Vladislav Višnjić,
Jovanka Krnjajić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

GENETSKE
RAZLIKE IZMEĐU MANGULICE I JORKŠIRA ZA VAŽNIJA SVOJSTVA U ODNOSU NA
KRITERIJE SELEKCIJE 
(str.201-207)

GENETIC
DIFFERENCES BETWEEN MANGULICA AND YORKSHIRE OF CERTAIN TRAITS IN RELATION TO
SELECTION CRITERIA 
(str.201-207)

Vitomir
Vidović, Radoslav Šević, Ljuba Štrbac, Dragomir Lukač, Desanka
Punoš, Vladislav Višnjić, Jovanka Krnjaić,
Milanko Stupar

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English