06

06


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2012

06

PRIMJENA
Galega orientalis U PROIZVODNJI BIOPLINA
(str.183-188)
APPLICATION OF Galega orientalis IN BIOGAS PRODUCTION 
(str.183-188)

Đurđica
Mihić, Davor Kralik, Ana Kalafatić, Daria Jovičić,
Gabriella Kanižai-Šarić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

PROIZVODNJA
KOZA U LIBIJI: SADAŠNJE STANJE
I PROIZVODNA OGRANIČENJA 
(str.189-194)
GOAT PRODUCTION IN LIBYA: CURRENT STATE AND PRODUCTION CONSTRAINTS 
(str.189-194)

Fowad
Akraim

Stručni
rad

PDF
English

 

LUTEIN
U HRANIDBI KOKOŠI 
(str.195-203)
LUTEIN IN HENS NUTRITION 
(str.195-203)

Goran
Kerep, Zoran Škrtić, Gordana Kralik, Zlata Kralik,
Ivan Križek, Manuela Grčević

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

PONAŠANJE
I DOBROBIT MALIH PREŽIVAČA 
(str.205-216)
SMALL RUMINANT BEHAVIOUR AND WELFARE 
(str.205-216)

Şeniz
Öziş Altinçekiç, Mehmet Koyuncu

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski