03

03


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2013

03

UTJECAJ
MJERA BIOSIGURNOSTI NA PONAŠANJE I DOBROBIT TOVNIH PILIĆA
 (str.115-121)

INFLUENCE
OF BIOSAFETY MEASURES ON BROILERS BEHAVIOR AND WELFARE 
(str.115-121)

Kristina
Matković, Marija Vučemilo, Srećko Matković, Željko
Pavičić, Mario Ostović

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

ACIDOBAZNA
RAVNOTEŽA KRVI JANJADI U PORASTU

(str.123-128)

BLOOD
ACID-BASE BALANCE IN GROWING LAMBS

(str.123-128)

Josip
Novoselec, Zvonko Antunović, Marcela Šperanda,
Željka Klir, Mislav Đidara

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
ODNOSA IZMEĐU METABOLIČKE ENERGIJE I LIZINA TE TREONINA U OBROCIMA
NA PROIZVODNE POKAZATELJE KRMAČA TIJEKOM CJELOKUPNOG GRAVIDITETA
 (str.129-136)

THE
EFFECT OF RATIO OF METABOLISABLE ENERGY, LYSINE AND THREONINE IN THE DIETS ON
PERFORMANCE OF SOWS DURING THE WHOLE GESTATION PERIOD 
(str.129-136)

Branislav
Živković, W. Migdal, Goce Cilev, Č. Radović, M. Gogić,
Biljana Rusmirović

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNI
POTENCIJAL UGROŽENIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ I CRNOJ GORI 
(str.137-142)

PRODUCTION
POTENTIAL OF ENDANGERED BREEDS OF SHEEP IN CROATIA AND MONTENEGRO 
(str.137-142)

Zvonko
Antunović, Božidarka Marković, Josip Novoselec, M. Marković,
Željka Klir

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

BIOTEHNOLOŠKE METODE ZA SMANJENJE PROIZVODNJE METANA U BURAGU (str.143-149)

BIOTECHNOLOGICAL
METHODS REDUCING THE METHANE PRODUCTION IN RUMEN 
(str.143-149)

Duygu
Budak, Aydan Yilmaz

Pregledni
rad

 

PDF
Engleski

 

SILVO-PASTORALNI
NAČIN DRŽANJA CRNE SLAVONSKE SVINJE 
(str.151-157)

SILVOPASTORAL
KEEPING OF THE BLACK SLAVONIAN PIGS
 (str.151-157)

Kristina
Budimir, Vladimir Margeta, Gordana Kralik, Polonca Margeta

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski