03

03


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2014

03

UTJECAJ
PROPOLISA I PČELINJEG PELUDA NA ODABRANE POKAZATELJE U SADRŽAJU CRIJEVA
TE FECESU
TOVNIH PILIĆA 
(str.99-108)
EFFECT OF PROPOLIS AND BEE POLLEN ON SELECTED INDICATORS OF
GUT CONTENT AND FECES
OF BROILERS 
(str.99-108) 

Ivana
Klarić, Matija Domaćinović, Mirela Pavić, Zvonimir
Steiner, Danijela Samac, Ljubica Pastuović

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

UČINAK
ORGANSKIH KISELINA NA PROIZVODNE REZULTATE BROJLERSKIH PILIĆA
(str.109-115)
EFFECT OF ORGANIC ACIDS ON BROILER CHICKENS PERFORMANCE (str.109-115)  

Aida
Kavazović, Fahira Alibegović – Zečić, Almira Softić,
Ćazim Crnkić, Abdulah Gagić, Emina Rešidbegović
 

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

FITOGENI
ADITIVI U HRANIDBI DOMAĆIH
ŽIVOTINJA 
(str.117-123)
PHYTOGENIC FEED ADDITIVES IN DOMESTIC
ANIMAL FEEDING 
(str.117-123)  

Lidija
Gregačević, Ivana Klarić, Matija Domaćinović, Dalida
Galović, Mario Ronta
 

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

 

SIGURNOST
I KAKVOĆA HRANE ZA ŽIVOTINJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2013. GODINI 
(str.125-136)
SAFETY AND QUALITY OF FEED IN
CROATIA IN 2013 
(str.125-136)  

Dražen
Knežević, Darja Sokolić, Darko Mikec, Sanja Miloš, Martina
Jurković 

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

VAŽNOST
I OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE U USPOSTAVI MJERA SPRJEČAVANJA I SMANJENJA
NASTANKA OTPADA
OD HRANE 
(str.137-145)
THE IMPORTANCE AND OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN
TERMS OF ESTABLISHING MEASURES FOR THE PREVENTION AND REDUCTION OF FOOD
WASTE 
(str.137-145)  

Sanja
Kalambura, Srđan Černi, Nives Jovičić 

Pregledni
rad

PDF
Hrvatski