Krmiva

O časopisu / About

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.

Časopisa „Krmiva“ je pokrenut 1957. godine i izlazi sve do danas, u 6 svezaka godišnje do 2011. godine. Od 2012. do 2014. godine časopis izlazi u 4 sveska, od 2015. u 2 sveska godišnje. Glavni urednik do 2005. godine bio je Dr. sc. Franjo Dumanovski, nakon njega glavna urednica časopisa je Prof. dr. sc. Vlasta Šerman do 2010. godine. Prof. dr. sc. Zlatko Janječić bio je urednik do 2021. godine.

Danas je glavni urednik časopisa Prof. dr. sc. Zvonko Antunović.

Časopis objavljuje izvorne znanstvene i stručne članke, prethodna i kratka priopćenja, pregledne članke, referate izložene na znanstvenim i stručnim skupovima, te prikaze iz znanstvene i stručne domaće i strane literature iz područja hranidbe životinja, proizvodnji i tehnologiji krme.

Objavljuju se članci na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Radovi objavljeni u časopisu „Krmiva“ redovito se referiraju u uglednim domaćim i stranim časopisima: Nutrition Abstract and Review (CAB International), Agricola, Referativny Zhumal, World translations indeks, FSTA, EBSCO Publishing i drugima.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka

Prva godina izlaženja: 1957.

Učestalost izlaženja: 2

Područja pokrivanja: Biotehnologija, Poljoprivreda (agronomija)

Prava korištenja: Tekst i slike iz ovog časopisa mogu se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštovanje autorskih prava autora i izdavača.

• Cilj i područje objavljivanja

Etika i zlouporaba publikacije

 

 

Journal was first published in 1957. Annually it has 6 issues. „Krmiva“ is a journal devoted to publishing scientific and professional papers, short and brief communications, review articles, conference papers, as well as reviews of scientific and professional literature from the field of animal feeding, production and feed technology. Articles can be published in Croatian or English.

 

Publishing of this journal is supported by the Ministry of Science, Education an Sports of Republic of Croatia.

 

Papers published in „Krmiva“ are referred to in: Nutrition Abstract and Review (CAB International), Agricola, Referativny Zhumal, World translations index, EBSCO Publishing and others.

 

Scientific areas: Agronomy

Rights: Copyrights limited with obligatory quotation KRMIVA and author`s name.

 

 

• Aim and scope

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement