Međuovisnost ruralnog i urbanog

Međuovisnost ruralnog i urbanog


CILJ

Iako veliki dio područja grada Zagreba čine područja na kojima se odvija obiteljska i hobistička poljoprivredna proizvodnja, na dijelu šireg gradskog područja odvija se vrlo intenzivna poljoprivredna proizvodnja (povrća, voća, cvijeća i vina).

Prema Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, 97% otpada na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, polovica od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava odnosi se na komercijalna gospodarstva ili ona koja ostvaruju poticaje, druga polovica odnosi se na poljoprivredne proizvođače manjeg obujma proizvodnje, koji proizvode za vlastite potrebe i dijelom za prodaju na tržištu.

Radi očuvanja krajobraznoga identiteta važno je stanovnike tih područja upoznati s mogućnostima koje im se pružaju u korištenju EU sredstava:

 • namijenjenih agro-okolišnim mjerama,
 • upravljanju i korištenju poljoprivrednih resursa tehnikama prihvatljivim za okoliš, kao i pruženim mogućnostima u korištenju mjera ruralnog razvoja.

Ruralno područje RH je područje privlačno za sve njegove stanovnike i posjetitelje, poželjno i ugodno za život, rad i boravak.

Program polazi od pretpostavke da korjenite promjene u razvoju ruralnog prostora Hrvatske traže bitno poboljšanje uvjeta za rad i život stanovništva na tom prostoru

Partneri

 • Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Hrvatsko agronomsko društvo

Ciljne skupine

 • lokalna uprava i samouprava (članovi vijeća Gradske četvrti i ostalih gradskih ustanova prisutnih na prostoru Gradske četvrti)
 • poljoprivredni proizvođači i OPG-ovi s područja Gradske četvrti Pešćenica- Žitnjak
 • udruge s područja Gradske četvrti Pešćenica – Žitnjak
 • zainteresirano lokalno stanovništvo

OČEKIVANI REZULTATI

 • veći broj gospodarstava koji koriste poticaja ekološke proizvodnje
 • veći broj gospodarstava i broj proizvoda koja sudjeluje u marketinškoj pripremi
 • povećan broj poljoprivrednih gospodarstava koja uvode kontrolu očuvanja okoliša
 • veći udio (%) gospodarstava koja su dostigla EU standarde
 • usvajanje načela „dobre poljoprivredne prakse tj. najboljih postupaka u proizvodnji pri čemu se zaštitno djeluje na tlo, vodu, zrak i životinje, a ujedno se povećavaju kvaliteta i dobit.

Trajanje projekta: 3 mjeseca (od 1. rujna 2013. do 1. prosinca 2013.)

Projekt sufinancira: Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Ukupni trošak: 50.000,00 HRK; Doprinos Grada Zagreba: 10.000 HRK

RADIONICE: