02

02


Vol. 81 No. 2, 2019.

  • Datum izdavanja: 28.11.2019.

Sadržaj

UTJECAJ UZGOJA KUKURUZA (Zea mays L.), SOJE (Glycine max. L.) I ULJANE REPICE (Brassica napus L.) NA ELEKTRIČNU PROVODLJIVOST I REAKCIJU TLA (str. 65-76)

THE INFLUENCE OF MAIZE (Zea mays L.), SOYBEAN (Glycine max. L.) AND OILSEED RAPE (Brassica napus L.) CULTIVATION ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND SOIL REACTION (str. 65-76)

 

Andrija Špoljar, Ivka Kvaternjak, Drago Žbirin, Mirjana Mužić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

USPJEŠNOST POSLOVANJA RURALNOG TURIZMA U HRVATSKOJ: STUDIJA SLUČAJA (str. 77-86)

PERFORMANCE OF RURAL TOURISM IN CROATIA: CASE STUDY (str. 77-86)

 

Vesna Očić, Bonita Mudri, Ivo Grgić, Branka Šakić Bobić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

ISTRAŽIVANJE GENETSKE VARIJABILNOSTI ZA SELEKCIJU ELITNE GERMPLAZME U SEZAMU (Sesamum indicum L.) (str. 87-104)

GENETIC VARIABILITY STUDIES FOR SELECTION OF ELITE GERMPLASM IN SESAME (Sesamum indicum L.) (str. 87-104)

 

Sabrin Sultana, Firoz Mahmud, Md Abdur Rahim

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

ALEPSKI BOR (Pinus halepensis Mill.) NA ZELENIM POVRŠINAMA GRADA ŠIBENIKA (str. 105-116)

ALEPPO PINE (Pinus halepensis Mill.) ON THE GREEN AREAS OF ŠIBENIK CITY (str. 105-116)

 

Boris Dorbić, Elma Temim, Emilija Friganović, Josip Gugić, Alisa Hadžiabulić, Anita Pamuković

Pregledni rad

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. sc. Duško Brkić Gornja Rijeka, Križevci, 06. 01. 1932. – Zagreb, 06. 04. 2019. (str. 117-119)

 

Mate Vujčić, Luka Šumanovac

In memoriam, Nekrolog, Obituarij