04

04


Vol. 81 No. 4, 2019.

  • Datum izdavanja: 18.05.2020.

Sadržaj

PRIMJENA DIGITALNOG MIKROSKOPA U UTVRĐIVANJU STUPNJA I DINAMIKE UČINKA HERBICIDA PENDIMETALINA NA RAST BAKTERIJA Bradyrhizobium japonicum (str. 215-228)

THE USE OF A DIGITAL MICROSCOPE IN THE EVALUATION OF THE EFFECT OF HERBICIDE PENDIMETHALIN ON THE GROWTH OF BACTERIA Bradyrhizobium japonicum (str. 215-228)

 

Filipa Burul, Ana Pintar, Klara Barić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

UTJECAJ METODA ISPITIVANJA NA ENERGIJU KLIJANJA I KLIJAVOST SJEMENA ENDIVIJE (Cichorium endivia L.) (str. 229-238)

INFLUENCE OF TESTING METHODS ON GERMINATION ENERGY AND SEED GERMINATION OF ENDIVE (Cichorium endivia L.) (str. 229-238)

 

Iva Rojnica, Dijana Horvat, Marina Palfi, Andrea Pečarić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

UTJECAJ KULTIVARA I TIPA REZNICE NA UKORJENJIVANJE AMERIČKE TUJE (Thuja occidentalis L.) (str. 239-250)

EFFECT OF CULTIVAR AND TYPE OF CUTTINGS ON ROOTING OF NORTHERN WHITE CEDAR (Thuja occidentalis L.) (str. 239-250)

 

Ksenija Karlović, Ivan Antunović, Marija Pecina

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

ESTABLISHING THE PRESENCE OF VINE THRIPS IN VINEYARDS OF SVETI IVAN ZELINA (str. 251-260)

UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI LOZINOG TRIPSA U VINOGRADIMA SVETOG IVANA ZELINE (str. 251-260)

 

Ivana Pajač Živković, Ivana Miklečić, Darija Lemić

Stručni rad

Puni tekst

______________________________________________________________________________________________________________

UVOĐENJE HRVATSKIH SAMONIKLIH VRSTA U HORTIKULTURU – PRIMJER HRVATSKE BRESINE (Micromeria croatica (Pers.) Schott) (str. 261-272)

INTRODUCTION OF CROATIAN NATIVE SPECIES INTO HORTICULTURE – EXAMPLE OF Micromeria croatica (Pers.) Schott (str. 261-272)

 

Ksenija Karlović, Marija Hodja, Dario Kremer

Stručni rad

Puni tekst