Održana izborna sjednica Sabora

Održana izborna sjednica Sabora


U neorenesansnoj palači Vranyczany gdje je smješteno Hrvatsko agronomsko društvo održana je  izborna sjednica Sabora 15. prosinca 2022. godine.

Na Saboru su potvrđena izvješća o radu za 2022 godinu, o završnom računu kao i izvješće Nadzornog odbora. U skladu sa Zakonom o udrugama razriješena sva dotadašnja tijela udruge i izabrani su predsjednik, dopredsjednici, predsjednik Izdavačkog odbora, tajnik i članovi Nadzornog odbora.

Za zastupanje udruge ovlašten je Doc. dr. sc. Josip Haramija, predsjednik.

Potvrđen je plan aktivnosti kao i financijski plan. Usvojena je odluka o izmjeni i dopuni statuta.